Sosyal medya düzenlemesi: Almanya, nefreti; Türkiye ise muhalefeti kısıtlıyor

Avrupa Birliği’nde, dijital dünyanın düzenlenmesine ve nefret söyleminin yayılmasını önlemeye yönelik arayışlar sürüyor. Tamamen kapalı olan Çin modeli ile herhangi bir düzenlemenin olmadığı ABD modeli arasında üçüncü bir yol aranıyor. Fransa’daki düzenlemelerin ifade özgürlüğü gerekçesiyle Anayasa Mahkemesi engeline takılması, Türkiye’deki tasarının Avrupa ülkeleriyle benzerliğini gölgeliyor. Twitter’ın açıkladığı şeffaflık raporlarında, Almanya ile Türkiye arasındaki farklar yasal mevzuattan değil, ifade özgürlüğü standardından kaynaklanıyor.