Temel saflaşmanın ekseni değişiyor: Laiklik yerine ‘millî’lik (1)

Türkiye’de kabaca 1990-2015 arasındaki çeyrek asır, temel olarak laik-seküler kesimlerle dindar-muhafazakârlar arasındaki mücadeleyle geçti. Şimdi, temel saflaşmanın “laiklik” eksenine göre değil, “millîlik” eksenine göre belirlendiği yeni bir saflaşma doğuyor.