Temel saflaşmanın ekseni değişiyor: Laiklik yerine ‘millî’lik (2)

Türkiye’nin neredeyse kurumsal bir özellik taşımaya başlamış güçlü iktidarının, ülkedeki “temel çelişme”nin radikal bir biçimde değiştiğini ilan etmesi, doğal olarak safını laiklik-dindarlık eksenine göre belirlemiş güçlerin kendilerini yeniden gözden geçirmeleri sonucunu doğuruyor.