Temel saflaşmanın ekseni değişiyor: Laiklik yerine ‘millî’lik (3)

Her şey Arap Baharı’nın gerileyip yenilmesiyle başladı… Onu izleyen Gezi olayları, Cemaat atağı, Suriye’de Kürt kuşağı ve PKK’nın çatışmayı şehirlere taşıması, iktidar tarafından kendisine ve ülkeye karşı bir “çökertme” planının varlığının işaretleri olarak görüldü. O noktadan itibaren iktidar, ülkenin siyasi güçlerini “millîlik” eksenine göre sınıflamaya başladı, onları bu eksene göre saf tutmaya zorladı.