Darbe şehitlerine en az 3 bin 203 TL aylık

 

Gülen örgütünün darbe girişimi sırasında 246 kişi şehit oldu. Yüzlerce kişi de yaralandı. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), darbe girişimine karşı mücadele sırasında şehit düşenlerin yakınları ile gazi olanlara, vazife malullüğü aylığı bağlayacak. Bu kişilere kamuda da bir takım haklar verilecek.

 

Aylık işlemlerinde, ilgililerin mevcut öğrenim durumları esas alınacak. Ancak terör eylemlerine maruz kalan erbaş ve erler gibi yüksek derece ve kademe üzerinden hesaplama yapılacak.

 

Buna göre en düşük aylık tutarı 3 bin 203 lira olacak. Şehitlerin kanuni mirasçılarına 88 bin 596 lira, bakıma muhtaç malullere 177 bin 192 lira nakit ödeme yapılacak.

 

Kamuda istihdam olanağı sağlanacak

 

Malullere malullük derecelerine göre 66 bin 447 ila 22 bin 149 lira arasında ödenecek. Yaralananlara da 17 bin 719 lirayı geçmemek üzere yaralanma derecelerine göre, tespit edilen tutarda nakdi tazminat ödenecek.

 

Şehit yakınları, gazi ve gazi yakınları kamuda işe yerleştirilecek. Buna göre şehitlerin eş veya çocuklarından birisi ile anne, baba veya kardeşlerinden birisi olmak üzere 2 kişi kamuda istihdam edilecek.

 

Malullerin ise kendileri veya eş ve çocuklarından birisi, eşi veya çocuğu yoksa kendisi veya kardeşlerinden birisi olmak üzere bir kişi kamuda işe yerleştirilecek.

 

Aylıklar kesinti olmadan verilecek

 

Hayatını kaybeden veya aylık almaktayken vefat edenlerin hak sahiplerine, şehit veya gazi için ödenecek vazife malullüğü aylığı, herhangi kesinti olmaksızın tam olarak verilecek.

 

Kamu personeli (memur) olanlardan hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere en yüksek devlet memuru aylığı verilecek. Diğer malullere ise kendi görev aylıkları esas alınarak 30 yıl hizmet yapmış gibi SGK tarafından emekli ikramiyeleri ödenecek.

 

Diğer sivillerden hayatını kaybedenler ile bakıma muhtaç malullere 150 bin 613 lira ödenecek. Diğer malullere ise 101 bin 885 lira tutarında ek tazminat, nakdi tazminat ödemesini yapan kurumlarca verilecek.

 

Tedavi giderleri karşılanacak

 

Başkasının yardım ve desteği bulunmadan yaşamak için gereken hareketleri yapamayacak derecede malul olan gazilere, asgari ücretin net tutarının iki katı kadar (bugün itibarıyla 2 bin 354,92) aylık bakım ücreti ödenecek.

 

Aylık bağlananların ilaç, ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri ile yardımcı üreme yöntemi ve tedavilerinde katılım payı ve ilave ücret alınmayacak. Aylık bağlanan malullerin sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç ve gereçleri, herhangi bir kısıtlama getirilmeksizin SGK tarafından karşılanacak.

 

Yaralananların tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar sağlanacak sağlık hizmetlerinden katılım payı alınmayacak.

 

Ayrıca tedavileri sonuçlanıncaya veya maluliyetleri kesinleşinceye kadar geçen sürede verilen sağlık hizmetleri ve diğer haklardan aylık bağlanmış olanlar gibi yararlandırılacak.

 

94 bin lira tutarında faizsiz konut kredisi 

 

Şehit düşenlerin yakınları ile gazi olanlara, 2016 itibarıyla 94 bin lira tutarında faizsiz konut kredisinden yararlanabilecek.

 

Şehit ve gazilerin çocuklarına ilköğrenimde bin 398 lira, lisede 2 bin 98 lira, yükseköğrenimde ise 2 bin 797 lira tutarında yılda bir defa eğitim öğretim yardımı ödenecek.

 

Ayrıca maluliyet derecelerine göre 2017 yılında ek ödeme yapılacak.

 

Şehit ve gazilerin kendileri ile hak sahipleri, yurt içinde TCDD'de, deniz yolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ile belediye tarafından kurulan şirketler veya özel firmalar aracılığıyla yaptırılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyahat hakkından yararlanabilecek.

 

Şehit yakınları ve gazileri kendileri ile hak sahipleri indirimli su ve elektrik kullanım hakkına sahip olacak.

 

Şehit olanların yakınları ile gazilerin tüm bu haklardan yararlanabilmeleri için öncelikle valiliklere bu haklardan yararlanmak için başvuruda bulunmaları gerekecek.

 

Kaynak: AA