Künye

Genel Yayın Yönetmeni

Alper GÖRMÜŞ

Yayın Kurulu

Halil Berktay
Oral Çalışlar
Gülçin Avşar
Tuncer Köseoğlu