YSK, İstanbul’da yenilenecek seçime dair esasları belirledi

 

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), 23 Haziran 2019'da İstanbul'da tekrar edilecek Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimiyle ilgili usulleri belirlediği karar açıklandı. Kararda, 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için yerine getirilmiş bulunan seçim iş ve işlemlerinin tümünün tekrarlanmasına gerek bulunmadığı vurgulandı ve İstanbul İl Seçim Kurulu'nca, seçim iş ve işlemleri gözetilerek bir kısım sürelerin kısaltılabileceği ifade edildi.

 

Karar ile 23 Haziran İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi usul ve esasları şöyle sıralandı:

– Seçime katılabilecek siyasi partilerin yeniden tespit ve ilan edilmesine gerek bulunmayacak.

 

– 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçime katılmış siyasi partiler bu seçime de katılabilecek ve bu seçim için oy verme tarihi 23 Haziran 2019 Pazar günü olacak.

 

– Siyasi partiler yeniden aday tespiti yapamayacak, ancak; ölüm, istifa gibi nedenlerle meydana gelecek boşalmalar İstanbul İl Seçim Kurulu'nun belirleyeceği tarihe kadar doldurulabilecek.

 

– 31 Mart 2019 Pazar günü yapılan seçime bağımsız aday olarak katılanlar bu seçime de katılabilecek, yeniden bağımsız adaylık başvurusu kabul edilemeyecek.

 

– Birleşik oy pusulalarının basımında 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçim için uygulanan esaslar aynen uygulanacak.

 

– 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimler için güncelleştirilmiş ve kesinleşmiş sandık seçmen listeleri yeni bir güncelleştirme yapılmaksızın bu seçimlerde de kullanılacak.

 

– 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimden sonra ortaya çıkan 298 sayılı "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun”un, "silah altında bulunan erler, onbaşılar, kıta çavuşları, askeri öğrenciler, cezaevindeki hükümlüler, kısıtlılar ve kamu hizmetinden yasaklı olanlar”ı içeren 7. ve 8. maddeleri kapsamındaki seçmenlerin seçmen kütüğündeki kayıtlarına "oy kullanamaz” şerhi düşülecek.

 

– İstanbul'da yapılacak yenileme seçimlerinde seçmen kütükleri üzerinde değişiklik yapılamayacağından, YSK’nın 26 Şubat 2018 tarihli, 2018/1133 sayılı kararındaki esaslar uyarınca ceza infaz kurumlarında bulunan tutuklu ve taksirli suçlardan hükümlü olanlardan, yerleşim yeri adresi İstanbul dışı olan veya ceza infaz kurumunu birinci adres olarak bildirenlerin seçmen listelerindeki kayıtlarına "oy kullanamaz” şerhi düşülecek.

 

– Seçimlerde görevlendirilecek sandık kurulu başkanlarının, 298 sayılı Kanun'un 22. maddesine göre kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan, bu kişiler 298 sayılı Kanun'un 26. maddesinde belirtilenler hariç mutlaka mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek.

 

– Seçimlerde görevlendirilecek bir asıl bir yedek sandık kurulu üyesi de, 298 sayılı Kanun'un 23'üncü maddesinin değişik 6'ncı fıkrasına göre öncelikle kamu görevlilerinden belirlenmesi zorunlu olduğundan; 298 sayılı Kanun'un 26'ncı maddesinde belirtilenler hariç olmak üzere mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından belirlenecek. Bu usule göre belirlenenlerden mazereti uygun görülen olduğu takdirde, yerlerine yine mülki amirce gönderilen listedeki kamu görevlileri arasından görevlendirme yapılacak. Bu şekilde belirlenen sandık kurulu başkan ve üyelerinin listesi, seçime katılacakları ilan olunan siyasi partilere talepleri halinde verilecek.

 

– Bu seçimlerle ilgili seçim takvimi, seçimi yönetecek olan İstanbul İl Seçim Kurulu'nca hazırlanarak uygulanacak.

 

– Yapılacak seçim SEÇSİS’ten tanımlanacak.

 

– 23 Haziran 2019 tarihinde yapılacak olan seçimde kullanılacak sandık seçmen listeleri ve her bir sandıkta oy kullanacak seçmen sayısı 31 Mart seçimi ile aynı olacak.

 

– 31 Mart 2019 tarihinde yapılan seçimde sandık kurullarına üye veren partiler, İstanbul ilinde gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde de sandık kurullarına üye verebilecek.

 

– İstanbul'da gerçekleştirilecek yenileme seçimlerinde seçime katılma yeterliliği tespit ve ilan edilen siyasi partilerin müşahit bulundurma hakları olacak.

 

– Seçime katılan siyasi partiler ve bağımsız adaylar oy verme gününden önce 23 Mayıs 2019 Perşembe gününden itibaren, kendilerini tanıtıcı poster, parti bayrağı, ilan, pankart veya afiş gibi malzemeleri yapıştırmak amacıyla o seçim çevresi içerisinde, belediyelerce doğrudan kullanılan ve ilçe seçim kurullarınca belirlenen sabit ilan ve reklam yerlerinden süresi, sayısı ve ücreti eşit olmak şartıyla yararlanabilecek.

Önceki İçerikÇürüme…
Sonraki İçerikKötülük kol gezerken