Meclis tatile OHAL ile girdi: Muhalefetin itirazlarıyla süre üç yıldan bir yıla düşürüldü

Meclis yaz tatiline girmeden önce birbirinden alakasız kanunların doldurulduğu “Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” başlıklı torba yasayı kabul etti. Böylece 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında ilan edilen OHAL kapsamında çıkarılan kararnamelerle getirilen bazı düzenlemelerin süresi 1 yıl daha uzatıldı. Yasanın komisyonda kabul edilen ilk halinde bu süre üç yıldı. Muhalefetin eleştirileri sürenin bir yıla indirilmesini sağladı.

Yasanın ilgili maddesine göre, “Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.”

Yasanın Meclis’teki görüşmelerine, ise AK Parti Grup Başkanvekili Emin Akbaşoğlu’nun yaptığı “savunma” konuşması damga vurdu:

“Devlet Memurları Kanunu’na göre bir kanunsuz, disipline aykırı, devlet memurluğuyla bağdaşmayan, devlete, millete ihanet eden bir girişimi ortaya koyan kişiyle ilgili ancak iki yıl içerisinde disiplin soruşturmasıyla onun görevine son verebilme imkanı söz konusudur. Ancak 15 Temmuz olalı 5 yıl olduğunu biliyorsunuz. Dolayısıyla burada tamamen terörle mücadele kapsamında devletimizin bu mücadeleyi yapabilmesine ilişkin bir meşru, hukuki, anayasal zeminin süresinin uzatılmasına ilişkin bir süreci yaşıyoruz. Bunun dışındaki bütün yorumlar, OHAL söylemlerinin hepsi gerçeği yansıtmayan çarpıtmalar olarak karşımıza çıkıyor.”

Torba yasadaki diğer değişiklikler

Birbirinden alakasız konulardaki düzenlemeleri içeren “Torba Yasa” değişikliğinde yer alan diğer maddeler şu şekilde:

“Kanuna göre, güvenlik korucularının aylık ücretlerinin, asgari ücretin altına düşmesi halinde aradaki fark tazminat olarak ödenecek.”

“Diş protez laboratuvarlarında, diş protez teknisyenleri ve diş protez teknikerlerine ait iş ve işlemlerde yardımcı olmak üzere 31 Aralık 2011 ile 23 Kasım 2015 arasında Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları arasında düzenlenmiş olan protokol kapsamında eğitim almış olan kişiler, yardımcı personel olarak çalışabilecek.”

“Kambiyo mevzuatı uyarınca faaliyet gösterecek firmalara, faaliyet izni veya yetki belgesi verilmesi aşamasında hem katılımcıların mali gücünün tespiti hem de piyasaya girişlerin kontrolü amacıyla Hazine ve Maliye Bakanlığına ücret alma yetkisi verilecek.”

“Fabrikalarda kullanılan oksijen, azot ve argon ihtiyacını karşılayacak hava ayrıştırma tesislerinin ormanlık alanlarda kurulabilmesine izin verme yetkisi Tarım ve Orman Bakanlığında olacak.”

“2020’de meydana gelen depremlerde, binaları zarar gören vatandaşlar için devletin konut kredisi açma ve bina yaptırma yükümlülükleri ile ilgili yapılacak iş ve işlemlerde olası mağduriyetlerin giderilerek hak kayıplarının söz konusu olmaması, afetzedelere eşit ölçüde yardım eli uzatılabilmesi ve uygulama birliği sağlanması amacıyla düzenleme yapılacak.”

“Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunda tabip ve eczacı olarak çalışanlara, döner sermayeden ek ödeme yapılacak.”

“Sağlık Bakanlığının, götürü bedel üzerinden sağlık hizmeti sunmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile protokol yapmasına imkan veren ve süresi sona eren protokol, daimi düzenlemeye dönüştürülecek.”

“Düzenlemeyle Kooperatifler Kanunu’nun, üniversitelerin ortak oldukları kooperatiflerin yönetim kurullarında üye bulundurabilme haklarını düzenleyen maddesi yürürlükten kaldırılacak. Böylece kooperatiflerde üniversitelere yönelik bu özel uygulamadan vazgeçilerek üniversiteler dahil her ortağın yönetime seçilme açısından eşit olması amaçlanıyor.”

“İmar ve Gecekondu Mevzuatına Aykırı Yapılara Uygulanacak Bazı İşlemler ve İmar Kanununun Bir Maddesinin Değiştirilmesi Hakkında Kanunun kapsamında yapılan uygulamalarda; umumi hizmet alanları için yapılan her türlü terk ve kesintinin, parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı kesintisinden az olması durumunda, önceki terk ve kesintilerin oranını parselasyon planındaki düzenleme ortaklık payı oranına tamamlayan fark kadar düzenleme ortaklık payı kesintisi yapılabilecek. Yapılan bu kesinti, tamamlayıcı mahiyette olacak, mükerrer uygulama olarak değerlendirilmeyecek. Ancak toplam kesinti oranı her halükarda yüzde 45’i geçemeyecek.”

“Terörle mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi amacıyla gözaltı sürelerinin, bazı suçlarla ilgili olarak yeniden düzenlenmesine ve ek gözaltı süreleri getirilmesine ilişkin hükümlerin uygulaması 31 Temmuz 2021’den itibaren 1 yıl uzatılacak.”

“Rekabet Kurulu Başkanı ve üyeleri, üyeliklerinin sona ermesinden itibaren iki yıl süreyle, görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde kanun kapsamındaki soruşturmaların konusu sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak ve bu nitelikteki gerçek ve tüzel kişileri kanunun uygulanmasıyla ilgili idari süreçlerde Rekabet Kurumu nezdinde temsil edemeyecek.”

“Görevden ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde soruşturmada raportör olarak görevlendirilen meslek personeli ile bu süre içinde soruşturmayı yürüten personelin gözetiminden sorumlu daire başkanı ve ilgili daire başkan yardımcısı ile başkan yardımcısı, Rekabet Kurumundan ayrılmalarından itibaren iki yıl süreyle, ilgili soruşturmaların konusu olan sektörlerde faaliyet gösteren tüzel kişilerde görev alamayacak.”

Meclis torba kanunu kabul ederek ekim ayına kadar tatile girdi.

Meclis bu yıl ne yaptı?

DW Türkçe’nin haberine göre TBMM son 3 yılda, 108 tanesi uluslararası anlaşma olan 188 kanun teklifini görüşerek kabul etti. Bunun için milletvekilleri sadece bu yıl toplam 650 saatten fazla çalıştı.

TBMM, bu yıl salgın nedeniyle oturumlarına kısa aralar vermek zorunda da kalsa, farklı alanlarda uluslararası anlaşmalar da dahil toplam 79 yasa yaptı.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen’in sorusuna TBMM Başkanlığı’ndan verilen yanıta göre, Haziran ayı başı itibarıyla 27. Yasama döneminde AKP 290 yasa teklifi sunarken, CHP 2 bin 530, HDP 292, MHP 282, İYİ Parti 254 teklif sundu. Meclis Başkanlığı’na sunulan bu tekliflerden AKP’nin 172 teklifi kabul edilerek kanunlaşırken, muhalefet partilerinin hiçbir teklifi kabul edilmedi. Muhalefetin tekliflerinin büyük çoğunluğu halen komisyonda bekliyor. Cumhur İttifakı ortağı MHP’nin tek başına sunduğu 282 adet yasa teklifi de Genel Kurul aşamasına gelebilmiş değil. Buna karşılık AKP ile MHP’nin ortak sunduğu altı yasa teklifinin beş tanesi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda AKP ile MHP’nin sandalye çoğunluğu (AKP: 288, MHP: 48) bulunduğu için iktidarın desteğini almayan bir teklifin yasalaşması teknik olarak mümkün değil.