“Ben görmeden hayata geçmeyecek”

"Şehirlerimizde mimariyi her yönüyle gözönünde bulundurmak, mekana yansıyan bir estetik oluşturmak, bizim görevimizdir" diye Başbakan Davutoğlu "Biz AK Parti iktidarları olarak şehirlerin tarihi kimliğinin bozulmasına asla izin vermeyiz" dedi.

 

Başbakan, Belediye Başkanlarından da şehirleri yönetirken 5 prensibe uymalarını istedi, bunları, "Birincisi şehir aidiyeti. Şehir aidiyeti olmadan şehir gelişmez. Şehir geleceğe hazırlanamaz. İkincisi nezaket. Komşuluk ilişkilerinde, şehir ahlakında nezaketi yansıtmak. Üçüncü husus şehir kültürünün muhafazası. Dördüncüsü şehir ahlakı ve adalet. Beşincisi de ehliyet ve liyakat. Şehir idaresi aynen devlet idaresi gibidir. Şehir yönetiminde yakınları öne çıkaran, akrabaları öne çıkaran nepotizmi asla kabullenemeyiz" şeklinde sıraladı.