Şura kapanırken Bakanın önüne bir kâğıt geldi ve…

7 yıl sonra yapılan Milli Eğitim Şurası’nda 600’ün üzerinde uzman ve kurum temsilcisi üç gün boyunca ihtisas komisyonlarında görüşerek çoğu oy birliğiyle 124 tavsiye kararı aldı. Ama ihtisas komisyonlarında tartışılmayan “okul öncesi din eğitimi” önergesi şura kapanırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in önüne gelen bir kağıtla şuranın gündemine girdi. Özer, önüne gelen önergeyi okudu ve önerge 46 red oyuna rağmen kabul edildi. “Bir demokrasi dekoru eşliğinde” bu kararın tartışılmadan oylanmasına Şura katılımcılardan tepki var

Milli eğitim sistemi için tavsiye kararları almak üzere 7 yıl aranın ardından toplanan 20. Millî Eğitim Şûrası, eğitim alanında çalışan farklı kesimlerden pek çok örgüt ve kurumun katılımıyla Ankara’da yapıldı.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer kapanış konuşmasında şuradan çıkan 128 tavsiye kararının takipçisi olacağını belirterek, “Her üç ayda bir bunların gerçekleştirme oranlarını, hangi seviyeye geldiğini, sahada hangi etkilere sahip olduğunu çok kapsamlı şekilde sizlerle paylaşacağım” dedi.

Şura bünyesinde, farklı kesimlerden eğitim üzerine çalışan vakıf, sendika, kurum temsilcileri ve akademisyenlerin yer aldığı ihtisas komisyonlarının önerdiği 124 madde tavsiye kararı olarak kabul edildi.

Komisyonlardan gelen 124 madde dışında, önergeyle gelen ve okunduktan sonra oylamaya sunulan 4 madde daha tavsiye kararı olarak kabul edildi.

Bu 4 maddeden biri  “Okul öncesi eğitim programlarında din ve değerler eğitiminin güçlendirilmesi”ydi.

Şura katılımcılarının Serbestiyet’e verdiği bilgiye göre, okul öncesi din eğitimi ile ilgili madde, ihtisas komisyonu toplantılarının yapıldığı 2 Aralık Perşembe günü komisyon üyesi olmayan bir kişi tarafından komisyona sunulmak istendi, ama komisyon başkanı gündemde bulunmaması nedeniyle bu maddeyi tartışmaya açmadı.

Komisyonda tartışılmaya açılmayan madde, kapanış sırasında şurayı yöneten Bakan Özer’in önüne gelen bir kağıtla bir kez daha şuranın gündemine geldi. Özer, önüne gelen “okul öncesi din eğitimi” önergesini okudu ve önergeyi oylamaya geçirdi.

Şuranın delegelerinden İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi İbrahim Hakan Karataş,  “okul öncesi din eğitimi”yle ilgili maddenin kapanış sırasında oylatılmasını şöyle değerlendirdi:

“Verilen önerge üzerinde en azından görüşler alınarak konuyla ilgili farklı fikirlerin sunulması ve bunun üzerine oylamaya gidilmesi daha uygun olabilirdi. Bakanın önüne gelen önergenin doğrudan okunması sonucu direkt oylamaya gidildi. Bu şuranın niteliğine pek uygun olmadı. Aynı zamanda şuranın ciddiyeti ve ağırlığı açısından da uygun olmadı, ama daha önceki şuralarda da usul açısından benzer şeyler yaşanmıştı.”

“Pek çoğu oybirliğiyle alınan kararları gölgede bırakmış oldu”

Şura’nın katılımcı üyelerinden Anadolu Eğitim Sendikası Genel Başkanı Mehmet Alper Öğretici de bu yöntemi eleştirenlerden: “7 yıl aradan sonra toplanan şuranın ihtisas komisyonlarında görüşülen, eğitim sistemi açısından çok faydalı olacak 124 tavsiye kararı alındı, fakat ihtisas komisyonundan gelmeyen okul öncesi din eğitimi kararının 46 delegenin ret oyuna rağmen alınması diğer pek çoğu oybirliği ile alınmış kararları da gölgede bırakmış oldu.”

Öğretici, okul öncesi din eğitimini pedagojik açıdan uygun bulmadıklarını belirterek, şura açısındansa hem eğitim veren hem eğitim alan açısından gerçekten faydalı olacak 124 kararın alındığı şuranın komisyonlarında görüşülmeksizin bu kararın alınmasının, şuranın işleyişi açısından da faydalı olmayacağı görüşünde.