Vakıflar’ın açıklaması da açıklık getirmedi: Gezi Parkı kimin mülkiyetinde?

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Taksim Gezi Parkı'nın mülkiyetinin neden Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildiğini açıkladı. Fakat İBB buradan tam tersi bir sonuç çıkardı: “Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz?”

Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, içinde Gezi Parkı’nın da bulunduğu İstanbul’un Beyoğlu ilçesi Gümüşsuyu Mahallesi’ndeki 751 adadaki dört parselde bulunan taşınmazların Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı adına tesciliyle ilgili olarak şöyle dendi:

“Sultan Beyazıt’ın 911 H. (1505 M.) tarihli vakfiyesinde İstanbul’da bulunan cami, medrese, mektep ve imaretten oluşan külliyesi için çok sayıda dükkan, ev, bostan, mera, arazi ve arsa vakfetmiştir. Vakfedilen taşınmazlardan önemli bir bölümü ise Beyoğlu, Şişli ve Galata bölgesinde yer almaktadır. Ahkamü’l-Evkaf’a (Osmanlı döneminde yürüklükte olan vakıf kanunları) göre vakıf kurucusu veya mütevellileri bu yerleri tek kira (icare), çift kira (icareteyn) veya mukataa (zemin kirası) yoluyla işletmişlerdir. Bu bağlamda; 3. Selim döneminde bahsi geçen taşınmazlar mukataaya bağlanarak belli bir zemin kira karşılığı ödenerek, taşınmazın üzerine kışla, talimhane, mescit ve çeşmeden oluşan müştemilat yapılmıştır. Topçular Kışlası olarak uzun süre hizmet verilen bu binalar, daha sonra işlevini kaybetmiştir. O dönemde yürürlükte olan Ahkamü’l-Evkaf’a göre vakfına geçmesi gerekirken taşınmazlar belediye mülkiyetine geçmiştir.”

Açıklamada daha sonra 2008’de yürürlüğe giren 5737 sayılı Vakıflar Kanunu’nun 30. Maddesinde yer alan “Vakıf yoluyla meydana gelip, her ne suretle olursa olsun hazine, belediye, özel idareler, köy ve tüzel kişiliğin mülkiyetine geçmiş vakıf kültür varlıkları mazbut vakfına devrolunur” hükmü hatırlatıldı ve şöyle dendi:  

“Kanun hükmü gereğince İstanbul özelinde ve belediye mülkleri ile sınırlı kalmaksızın Kulei Zemin Vakfına ait Galata Kulesi, 3. Selim döneminde inşa edilen Selimiye Kışlası, Sultan 1. Mahmud Vakfı adına Adile Sultan Sarayı, Beyazıt Hanı Veli Vakfından Pera Palas Otel, Vefa Lisesi, Şişli Etfal Hastanesi, Sait Halim Paşa Yalısı gibi İstanbul’da ve Türkiye genelinde 1014 taşınmaz vakıfları adına tescil edilmiştir. Vakıflar Genel Müdürlüğünün görevlerinden biri kendisine emanet edilen vakıf mallarına sahip çıkmak, vakıf kurucularının bizlere emanet ettiği, her biri bir şaheser olan eserleri koruyup ihya etmek ve bu köklü mirası gelecek nesillere aktarmaktır.”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne göre bu açıklama Gezi Parkı’nın mülkiyetinin belediyeye ait olduğunu gösteriyor. İBB sözcüsü Murat Ongun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün açıklamasından sonra, sosyal medya hesabında, “Gezi Parkı’nın vakıf kültür varlığı olmadığını ve 2. Bayezid tarafından yapılmadığını siz de belirttiğinize göre, hevesinizi de aldıysanız parkımızı geri verir misiniz” diye yazdı.

Önceki İçerikDilipak ‘evet ama, yetmez’ diyor: ‘Sıra çocukları cinsel istismardan koruyan sözleşmede’
Sonraki İçerikİttihatçılık Kürtlere derman olur mu?