Ahmet Selim Kasar

İklim felâketinin baş suçlusu: Enerji Şartı Antlaşması

17 Aralık 1994’de Lizbon’da ABD, Suudi Arabistan ve Rusya gibi büyük enerji ihracatçıları dışında 56 ülke tarafından imzalanan Enerji Şartı Anlaşması’nın o yıllardaki amacı Sovyetler Birliği'nin çöküşü sırasında, eski Sovyet ülkelerinde fosil yakıt varlıkları bulunan Avrupalı enerji şirketlerini korumaktı. Ama 30 yıl sonra bugün bu modası geçmiş antlaşma, sekiz yıl önce imzalanan Paris Antlaşması’nda iklim değişikliğini önlemek için ülkelerin verdiği sözlerin önünde bir engel haline geldi. Başta AB ülkeleri olmak üzere birçok üye devlet anlaşmadan çekileceğini açıklamaya başladı. Peki Türkiye ne yapacak?