Hüseyin Çelik

Müslümanların ahlâkla imtihanı

Eskiden “dinci” ifadesi bana tabanı olmayan, Müslümanları karalamaya yönelik çok itici bir ifade olarak geliyordu. Ancak şimdi vardığım noktada, ne yazık ki, “dinci” olarak nitelenebilecek ciddi bir kitlenin varlığını esefle müşahade ediyorum. “Dindar” insan, kendi dini için gerekirse rahatlıkla dünyasını feda eder; “dinci” ise kendi dünyası için dinini feda etmekten çekinmez. Politikacı ise, İslamiyet’i siyasi propagandasının malzemesi yapar, tüccarsa dinini kazancının metaı haline getirir, bürokratsa dinini yükselmenin basamakları haline getirir. Bu gerçeğe rağmen, ülkemizdeki laikçi, Kemalist kesimin bütün inançlı kesimleri, hatta bütün mütedeyyin camiayı “dinci” olarak yaftalaması da ahlâksızlığın başka bir boyutudur. Müslümanlar olarak kaybettiğimiz güveni geri kazanabilir miyiz? Emin değilim. Bir Kızılderili atasözü der ki: “Güven, ruh gibidir; terk ettiği bedene kolay kolay geri dönmez”. Yine de Allah’tan ümit kesilmez. O isterse ölüleri bile diriltir.

Eğitim S.O.S. veriyor

Eski Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Hüseyin Çelik yazdı: “Bugün Milli Eğitim Bakanlığı’nın kurumsal hafızası olan binlerce yetişmiş eğitim yöneticisi, sonbaharda dökülen gazeller gibi “havuza” dökülmüş durumda. Bu insanlar elini soğuk sudan sıcak suya koymadan, çoğunlukla da evde oturarak maaş alıyor. Son OECD Raporuna göre Türkiye’de eğitimden memnuniyet %21 ile dibe vurmuş durumda. Üniversite cephesinde durum daha da vahimdir. Üniversite sayısını arttırmamız gerekiyordu ve artırdık ama niteliği niceliğe kurban ettik.”

Wagner’in hatırlattıkları…

Eski Milli Eğitim Bakanı, Prof. Dr. Hüseyin Çelik yazdı: Wagner olayı, bize çok önemli bir hatırlatmada bulunmuştur: Tarih boyunca bir devlet eğer savaş dahil, işlerini yasal ve nizami güçleriyle değil de; başıbozuk kuvvetlerle, alternatif ordular haline gelen yerel güç odakları ile, özetle paramiliter gruplarla gördürmeye çalışmışsa, o güçler zamanla kontrolden çıkmış ve bumerang gibi ama bütün yıkıcı ve yakıcılığıyla kendisine geri dönmüştür. Wagner olayı, tarihin bir kez daha tekerrür ettiğini göstermiştir. Bizim tarihimizde de benzer birçok olay yaşanmıştır. Celali İsyanları’nı klasik Osmanlı dönemindeki isyanları bir yana bırakalım yakın tarihimizdeki birkaç olaya bakalım.