Kasım Ocak

AYM, Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına dayanak olan kanun maddesini iptal etti

Anayasa Mahkemesi, 2020 yılında Yükseköğretim Kanunu’na eklenen ve vakıf üniversitelerinin faaliyet izinlerinin geçici olarak durdurulmasını ve kaldırılmasını düzenleyen kurallar Anayasa’nın 130. maddesine aykırı bulunarak iptal edildi. Faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin kural, şimdiye dek yalnızca 2020 yılında Şehir Üniversitesi’nin kapatılmasına dayanak olmuştu. İdare hukukçusu Kasım Ocak, iptal kararının ne anlama geldiğini Serbestiyet için yazdı

Cumhurbaşkanlığı yardımcılığı ile belediye başkanlığı görevleri birlikte yürütülebilir mi?

Birlikte yürütülmelerini yasaklayan açık bir normun olmaması tek başına Cumhurbaşkanı yardımcılığı ile belediye başkanlığını yürütmek için yeterli olmayacaktır. Aynı akıl yürütme ile bir kişinin hem bakan hem belediye başkanı olması da mümkündür. Bu nedenle bu konudaki norm yokluğu sistematik yorum ile yorumlanmalı, mevzuat hükümleri tutarlılığını ve iç bütünlüğünü koruyacak şekilde ele alınmalıdır. Yalnızca “yasak yoksa serbesti vardır” ilkesi ile hareket edilmemeli, iki görevin birlikte yürütülmesi hakkındaki bir Danıştay kararında belirlenen tespit ve sakıncalar dikkate alınarak bir sonuca varılmalıdır.