Ana SayfaDış HaberÇEVİRİ | Orban’ın muhalefete karşı yeni silahı: Egemenliği Koruma Dairesi

ÇEVİRİ | Orban’ın muhalefete karşı yeni silahı: Egemenliği Koruma Dairesi

“Dış güçlerin tehdidi” temasıyla 10 yıldır siyaset yapan Orban iktidarı, Egemenliği Koruma Dairesi adında yeni bir devlet kurumu oluşturuldu ve bu teşkilata, yargı denetimine tabi olmayan yabancı müdahalelere ilişkin raporlar üretmesi için sınırsız soruşturma yetkisi verildi. Amaç muhalefetin ve STK’ların yurtdışından maddi yardım almasını engellemek. Yargı denetiminin dışındaki dairenin başına, hiçbir yargısal, bürokratik tecrübesi olmayan Orbancı bir derginin editörü getirildi.

Geçtiğimiz Aralık ayında, ABD Ticaret Odası’nın Budapeşte’de düzenlediği akşam yemeğinde, ABD’nin Macaristan Büyükelçisi David Pressman konuşmak için ayağa kalktı. Dinleyiciler bir diplomatın basmakalıp sözlerle dolu cümlelerini beklemiş olabilir. Ancak bunun yerine Pressman açıkça konuştu, Macaristan başbakanı Viktor Orbán’ı “Putin’i kucakladığı” için azarladı ve Macar hükümetini diplomatik olmayan bir tavırla ağır biçimde eleştirdi.

Büyükelçisinin bu öfkesi Macaristan’ın yeni “ Egemenliği Koruma Yasası ”nın kıvılcımı oldu. 

Aralık ayında Orbán hükümeti, Macar siyaseti üzerindeki dış nüfuzla mücadele etme iddiasıyla bu yeni yasayı kabul etti. 

Yasayla, Egemenliği Koruma Dairesi adında yeni bir devlet kurumu oluşturuldu ve bu teşkilata, yargı denetimine tabi olmayan yabancı müdahalelere ilişkin raporlar üretmesi için sınırsız soruşturma yetkisi verildi. 

Bu yeni kurum, Orbán’ın giderek baskıcı hale gelen rejimi altında muhalefeti ezmek için en yeni aracı olmayı vaat ediyor.

Büyükelçi eleştirilerinde yalnız değildi. ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri’ne , 10 medya kuruluşundan oluşan bir gruba ve 100’den fazla Macar sivil toplum kuruluşundan oluşan bir koalisyona kadar geniş bir yelpazeden sesler, acil endişelerini dile getirdi. 

Orbán hükümeti on yılı aşkın bir süredir propagandasında dış güçlerin tehdidini öne çıkarıyor. 

ABD’li milyarder George Soros bir zamanlar suçlamaların favori hedefiydi. 2018’de Orbán’ın iktidar partisi Fidesz, parlamento seçim kampanyasında Soros’u ana rakip olarak kullandı. Parti, Soros’un korkutucu fotoğraflarını ülke çapındaki reklam panolarına astı ve Müslüman göçmen dalgalarını Macaristan’a getirmeyi amaçlayan sözde “Soros Planı” hakkında komplocu söylentiler yayarak destek topladı.

Bu sayede Fidesz, Parlamento’da üçte ikilik bir çoğunluk elde etti ve parlamento daha sonra Putin’in 2012’deki kötü şöhretli “yabancı ajanlar yasası” örnek alınarak hazırlanan bir yasayı kabul etti. 

Yasaya göre kabaca 1.500 ABD dolarının üzerinde yabancı fon alan her STK kendisini “yabancı” olarak bildirmek zorundaydı. 

Yoğun uluslararası baskının ardından yasa 2021’de yürürlükten kaldırıldı.

Soros artık emekli ama Orbán hâlâ iktidarda. 

Dolayısıyla son yıllarda rejim gözünü yerli yabancı fon alıcılarına çevirmeye devam etti. 2023 yılında Macar hükümeti, 2022 parlamento seçim kampanyası sezonunda yasadışı olarak sınıflandırılan 1 ila 2 milyon ABD Doları tutarındaki parayı aldıkları için altı muhalefet partisine yaklaşık 1,4 milyon ABD Doları tutarında ağır bir para cezası verdi. Orbán hükümeti, eski finans yasasını 2023 Egemenlik Koruma Yasası biçiminde yeniden başlatmayı haklı çıkarmak için bu olaydan yararlandı.

Yeni Egemenlik Koruma Dairesi’ne verilen yetkiler endişe etmek için yeterli neden sağlıyor. Ofis muhtemelen sadece muhalif siyasi partileri değil aynı zamanda üniversiteleri, dini kuruluşları, bağımsız medyayı ve diğer sivil toplum kuruluşlarını da hedef alacak. Polislik yetkisi olmamasına ve yalnızca bir kişi veya kuruluşun yasa dışı yabancı mali destek alıp almadığını belirten raporlar hazırlamakla görevli olmasına rağmen, ofisin sınırsız soruşturma yetkisi var. 

Ofis daha sonra bulgularını kovuşturma veya yaptırım için diğer devlet kurumlarına devredebilecek. Soruşturma amacıyla, ofisin görevlileri, çok gizli askeri ve ulusal güvenlikle ilgili verilerin küçük bir alt kümesi hariç olmak üzere, hükümet ve belediye kuruluşlarının sahip olduğu her türlü bilgiye erişebilecek.

Soruşturmaları da her türlü adli kontrolden muaf olacak. Bu, Egemenlik Koruma Dairesi’ni, daha önce yabancı kampanya finansmanının denetlenmesinden sorumlu olan Devlet Sayıştayı’ndan ayırıyor. Aralık 2023’te Devlet Sayıştayı, yabancı mali desteğin uygunsuz şekilde bildirilmesi nedeniyle muhalefet partilerine yaklaşık 1,5 milyon ABD doları tutarında para cezası verdi. Ancak bu rapor yargı denetimine tabi olduğundan şu anda ne kamuya açık ne de nihai. 

Egemenliği Koruma Dairesi’nin yayınladığı raporlar ise doğrudan kesin ve nihai olacak.

Yeni Ofis tarafından yürütülen soruşturmalar, suç sayılmadığından, “yasak” yabancı fonların kabul edilmesini içerecek şekilde değiştirilen Ceza Muhakemeleri Usulü Kanunu’nun denetim ve dengelerine tabi değil. 

Soruşturmalar Parlamentonun bile yetki alanının ötesinde olacak.

Macaristan’da siyasi oyun alanı aşırı derecede dengesiz. Orbán’ın mesajları devlet propagandası olarak yayılıyor ve çoğunlukla Macaristan hükümetinin logosunu taşıyor. Kamuya açık medya kanallarında muhalefete yalnızca birkaç dakikalık yayın süresi tanınıyor. (2018 kampanya sezonunda, İki Kuyruklu Köpek Partisi adlı hiciv partisi, muhalefete ayrılan beş dakikalık yayın süresiyle dalga geçmek için yayına tavuk gibi giyinmiş bir adam gönderdi.) 

Muhalefet partileri, Orbán’ın partisi Fidesz’in kampanyasına ayrılan fonun yanında gölgede kalan devlet fonlarından alıyor. 

Ancak muhalefet partilerinin çok az alternatifi var. Muhalefeti destekleyen şirketler devlet yetkililerinden taciz ediliyor, bu nedenle çokuluslu şirketler kendilerini yerel siyasetten uzaklaştırma eğilimindeler.

Çoğu Macar’ın siyasi partilere önemli destek sağlayacak yeterli harcanabilir geliri yok. Geriye kalan tek finansman kaynağı da yurt dışında Macar ve Macaristan’ın demokratik muhalefetini desteklemekle ilgilenen sayısız STK. 

Nitekim 2022 kampanya sezonunda yabancı kişiler ve STK’lar muhalefete önemli miktarda fon sağladı. Ve her şeyden çok bu, Orbán’ın Egemenliği Koruma Yasası’nı neden şimdi uygulamaya koyduğunu açıklıyor. Bu, muhalefetin elindeki son mali desteği kurutmak için hükümetin en iyi yeni aracı olacak. 

Peki, Şu anda üç yıla kadar hapisle cezalandırılan “yasak” yabancı mali destek tam olarak nedir ? Macar kanunları bu konuda belirsizliğini koruyor; yalnızca Macaristan’daki bir siyasi partinin yabancı uyruklulardan veya yabancı ticari kuruluşlardan bağış kabul edemeyeceğini belirtiyor. Yasak kapsamlı. 

Örneğin yabancı bir STK kadın hakları, uyuşturucu kullanımı veya azınlık haklarını tartışan bir konuşmacı dizisini finanse ederse ne olur? Bir siyasi parti üyesinin de mevcut olması durumunda, etkinliği düzenleyenler, bir politikacının kamuoyu önünde görünmesini desteklemek için bir paravan görevi görmekle suçlanabilir.

Bazı durumlarda bu geçerli bir endişe olabilir. Örneğin Orbán’ın partisi, hükümet tarafından organize edilen ve “özgür siyasi tartışmalar” olduğunu iddia eden etkinliklere ev sahipliği yapan düzinelerce STK’yı destekliyor. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, bu etkinliklerde düzenli olarak ve yalnızca Orbán’ın Fidesz partisine mensup politikacılar yer alıyor. Ancak yeni mevzuatın stratejik açıdan belirsiz parametreleri, bu tür olayların düzenleyici incelemeden kaçmasına izin verirken, bu yeni kuruma hedeflemeyi seçtiği olayları bastırmak için geniş bir esneklik sağlayacak.

Bunların hepsi Orbán rejiminin tipik bir örneği. Yeni ve uğursuz bir yasa kabul ediliyor. Yeni bir organizasyon kuruluyor. Bu durumda Devlet Sayıştayı’nda bir fazlalık var. Mevzuat belirsizdir. Muhalefeti bastırmanın amacı açık olsa bile pek çok şey belirsizliğini koruyor.

Egemenliği Koruma Dairesi’nin bütçesini ve istihdam edeceği kişi sayısını kimse bilmiyor. Yeni atanan direktör Tamás Lánczi’nin hiçbir soruşturma veya denetim deneyimi yok. Kendisi, Orbán rejimi tarafından kontrol edilen haftalık bir dergi olan Figyelő’nin genel yayın yönetmeni ve Orban’ın uzun süredir danışmanı olan Árpád Habony’nin Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Danube Business Consulting Ltd.’nin CEO’luğu da dahil olmak üzere çeşitli propaganda kuruluşlarında daha önce görev yapmış siyasi bir kişi. Habony, Orbán’ın yurtdışındaki imajını şekillendirmekten sorumlu başlıca propaganda gurularından biri .

Belki de yeni ofis çok az etkisi olacak siyasi bir gösteriden ibaret olabilir. Ama belki de çok daha fazlasıdır. Bu belirsizliğin kendisi de muhalefeti bastırma hedefine yardımcı oluyor. Şimdi Macaristan’daki STK’lar muhtemelen farklı mali destek biçimlerinin “yasak siyasi finansman” olarak etiketlenip etiketlenmeyeceğini analiz etmeye çalışıyorlar. Çok az kuruluş bu tür rahatsızlıklarla uğraşmak istiyor ve hatta daha azı, hükümet yetkililerinin kapılarının eşiğine gelerek yanıt talep etmesini istiyor.

Bu yasanın yarattığı belirsizlik ve belirsizlik Orbán’ın klasiği. Yıllardır bunun gibi uzun bir yasa dizisi sistemin kontrol ve dengelerini ortadan kaldırarak muhalefetin giderek daha sıkı bir çıkmaza girmesine olanak sağladı. Aslında eylem halihazırda amaçlanan etkisini gösteriyor olabilir. Putin’in yabancı ajanlar yasasının aksine, Macaristan’ın Egemenlik Koruma Yasası, muhalefeti doğrudan fiziksel tehditlerle susturmayı amaçlamıyor. Aksine, ilk etapta muhalefeti caydıracak tüyler ürpertici bir atmosfer yaratmak için tasarlandı. Orbán’ın hedefi her zaman suç mahallinde delil bırakmadan rakiplerini yok etmek oldu. 

https://njt.hu/jogszabaly/en/2023-88-00-00

Sándor Ésik , Macar avukat, aktivist

- Advertisment -