Pasaport ve ehliyete zam

 

Muhasebat Genel Müdürlüğünün değerli kâğıtların satış bedellerine ilişkin tebliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak 1 Ocak 2017'den geçerli olmak üzere yürürlüğe girdi. Sürücü belgesi bedeli 117, pasaport bedeli 94 lira oldu.

 

Değerli kâğıt bedellerinin 2017’deki ve 2016’daki fiyatları şöyle:

 

– Noter kâğıdı ve beyanname kâğıdı 9,50 – 8,80

 

– Protesto, vekâletname, re’sen senet 19,00 – 17,60

 

– Pasaportlar 94,00 – 87,50

 

– İkamet izni 63,00 – 58,50

 

– Kanuni bildirim süresi dışında doğum ve değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 – 15,00

 

– Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 16,00 -15,00

 

– Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı 32,00 – 30,00

 

– Aile cüzdanları 86,00 – 80,00

– Sürücü belgeleri 117,00 – 108,50

 

– Sürücü çalışma belgeleri (karneleri) 117,00 – 108,50

 

– Motorlu araç trafik belgesi 117,00 – 108,50

 

– Motorlu araç tescil belgesi 88,00 – 81,50

 

– İş makinesi tescil belgesi 85,00 – 81,50

 

– Banka çekleri (Her bir çek yaprağı) 5,60 – 5,60

 

– Mavi Kart 8,50 – 8,00

 

– Yabancı çalışma izni belgesi 63,00 – 58,50

 

Kaynak: Resmi Gazete