“Esad rejimi ülkeden gidenlerin evlerini kamulaştırdı, bu Suriyelilerin dönmesi önünde en büyük engel”

Birleşmiş Milletler’e 14 milyon mülteci Suriyeli’nin geri dönüşünün önündeki yasal engeller hakkında detaylı bir rapor sunan Suriye İnsan Hakları Ağı’na göre, Suriyelilerin geri dönmesinin önündeki en büyük engel, Esad rejiminin 2011 yılından beri çıkardığı yasalarla muhaliflerin ve ülkeyi terk edenlerin evlerini, mülklerini ve tarlalarını kamulaştırmasına yönelik çıkardığı yasal düzenlemeler.

Suriye İnsan Hakları Ağı, iç savaşın başladığı 2011 yılından beri Esad rejiminin çıkardığı yasaları ve düzenlemeleri inceledi. Derlediği yasal düzenlemeleri Birleşmiş Milletler’e sunan STK, ülkesini terk eden 14 milyon Suriyeli’nin geri dönmesinin önündeki engellerden birinin de Esad rejiminin özel mülkiyeti sınırlandıran kamulaştırma yasaları olduğunu vurguladı. Rapora göre, 2012 tarihinde çıkan 66 numaralı kararnameye göre, Şam’da muhaliflerin güçlü olduğu mahallelerde hukuka aykırı inşa edilen yapılara tapu veriliyor. Yine 2015 tarihli 23 numaralı yasaya göre, idari yönetimler (belediyeler veya valilikler) yerleşim yerleri dışında inşa edilen özel binaları bedelsiz bir şekilde kamulaştırabiliyor. 2018 yılında çıkarılan bir yasaya göreyse, hükümet istediği bölgeyi gelişim bölgesi olarak ilan edebiliyor, özel mülkiyet sahiplerinin 30 günlük itiraz süresi bulunuyor. STK yönetimi bu 30 günlük itiraz süresinin hiç kimse tarafından iç savaş ortamında dikkate alınamayacağını söylüyor. Yine 10 numaralı kararname temel alınarak, savaş bölgesinden etkilenen yapıların yeniden inşa edilip rejimi destekleyen elitlere mülkiyetinin verildiği belirtiliyor. 2012 yılında kabul edilen 19 numaralı yasa uyarınca, rejimin terörist olarak adlandırdığı kişilerin evlerine el konulabiliyor, özel mülkiyeti kamulaştırılıyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı, özel mülkiyeti sınırlandıran bu yasaların Suriyelilerin güvenli bir şekilde geri dönmesi ve evlerine kavuşmasının önünde en büyük engellerden biri olduğunu belirtiyor.