Hekimler özlük hakları için greve gidiyor

Türkiye'de hekimler bugün özlük haklarının iyileştirilmesi için iş bırakıyor. Türk Tabipleri Birliği'nin çağrısıyla yapılacak greve ülke genelinde katılım bekleniyor.

Türkiye’de hekimler bugün Türk Tabipleri Birliği’nin (TTB) çağrısıyla sağlık çalışanlarının özlük haklarını iyileştirilmesini içeren düzenlemenin TBMM’ye getirilmesi için greve gidiyor.

G(ö)REV sloganıyla hastanelerde acil şartlar dışında iş bırakma çağrısı yapan TTB, vatandaşlara da seslenerek “G(ö)REV’imiz toplumun ücretsiz, özel hastanelere mecbur bırakılmadığı, daha iyi bir sağlık hizmetine erişimi ve daha sağlıklı bir ülke içindir. Sizlerden acil şartlar dışında sağlık kurumlarına başvurmayarak bize destek vermenizi bekliyoruz” açıklamasını yaptı.

Hekimlerin haklarında iyileştirme yapan düzenlemeAralık 2021’de önce Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) bütün partilerin oylarıyla kabul edilmiş, ancak daha sonra geri çekilmişti. TTB, 15 Aralık’ta bu durumu protesto etmek için “G(ö)REV” adını verdiği iş bırakma eylemini gerçekleştirdi. Düzenleme yapılmadığı takdirde yeniden iş bırakacağını duyurdu. TTB, daha sonra düzenlemenin Meclis’e getirilmesi için başlattığı Beyaz Nöbet eylemini başlattı. Ancak TTB bu eylemlerinden sonuç alamadı.

Hekimlerin talepleri neler?

TTB Merkez Konsey Başkanı Şebnem Korur Fincancı, geçen hafta TBMM önünde yapılan basın açıklamasında BAĞ-KUR ve SSK emeklisi hekimlerin aylığının 2 bin 304 lira civarında, pratisyen hekimin yalın maaşı yaklaşık 4 bin 900 lira, 30 yıllık uzman hekimin yalın maaşı 5 bin 800 lira olduğuna dikkat çekerek “Türkiye, 2020 verilerine göre uzman hekim maaşları sıralamasında OECD üye ülkeleri içinde sondan altıncı sırada. Pratisyen hekim maaşlarında ise 17 ülke arasında 14’üncü sıraya düşmüş turumda” dedi.

Fincancı, son 10 yılda yurt dışına göç eden hekim sayısının 24 kat arttığını belirterek yalnızca son bir ayda 197 hekimin TTB’ye yurt dışında çalışma belgesi için başvurduğunu söylerdi.

TTB, sağlık çalışanlarının ücretlerinde en az yüzde 150’lik bir iyileştirme istiyor. Ayrıca “ek göstergelerin yükseltilmesi, angarya çalışmanın kaldırılması, sağlık hizmetlerinde reçete ücretinin iptal edilmesi, liyakatsız atamaların durdurulması, özel sağlık kuruluşlarında güvencesiz çalışmaya son verilmesi” talepleri arasında yer alıyor.

Aile hekimleri de grev yapacak

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHDF) da 17-18 Şubat tarihlerinde grev çağrısı yapmıştı. Aile hekimleriyle ilgili yeni bir yönetmelik hazırlanmasını isteyen AHDF, 30 Haziran 2021’de çıkarılan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin kötü niyetli yöneticilerin mobbingine yol açabileceğini savunuyor.

Söz konusu yönetmeliğe göre entegre hastanelerde çalışan aile hekimleri iki yıllık sözleşme döneminde mazeretli bile olsa beş kez nöbete gitmezse sözleşmesi feshedilecek. Ayrıca aile hekimlerinin sözleşmelerinin uzatılıp uzatılmayacağına il sağlık müdürlüğünün kurduğu komisyonlarca karar verilecek.

SES’ten kamu çalışanlarına grev çağrısı

Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi de kamu çalışanlarına 2022’nin ilk 6 aylık dilimi için verilen maaş zammının Ocak ayı enflasyonuyla eridiğini belirterek bugün greve gitme çağrısı yaptı. SES’ten yapılan yazılı açıklamada, “Tüm sağlık ve sosyal hizmet emekçilerini, geleceklerine sahip çıkmak için, çalışırken ve emeklilikte insanca yaşamaya yetecek ücret için mücadeleye çağırıyoruz ve 8 Şubat’ta gerçekleştireceğimiz ‘g(ö)revimize’ katılma çağrısı yapıyoruz” denildi.