Ana SayfaHaberlerİsrail’e taş atan Edward Said’e sahip çıkan Columbia Üniversitesi, 23 yıl sonra...

İsrail’e taş atan Edward Said’e sahip çıkan Columbia Üniversitesi, 23 yıl sonra Filistin yanlısı öğrenci kulüplerinin faaliyetlerini askıya aldı

New York'taki Columbia Üniversitesi, kampüste Filistin yanlısı eylemler yapan ve İsrail-Hamas savaşına yönelik barış çağrısında bulunan iki öğrenci grubunun faaliyetlerini askıya aldı. Askıya alınan kulüplerden "Barış için Yahudilerin Sesi", siyonizm karşıtı Yahudi öğrencilerden oluşuyor. 2000 yılındaki Colombia Üniversitesi rektörü, Filistin asıllı Amerikalı akademisyen Edward Said'in Lübnan’da bir İsrail kontrol noktasına taş atması üzerine, Said’in üniversiteden uzaklaştırılmasını isteyenlere karşı çıkmıştı.

İsrail-Hamas savaşının başlamasından bu yana kampüste düzenlenen protestolarla gündeme gelen Columbia Üniversitesi, “Filistin’de Adalet İçin Öğrenciler” (Students for Justice in Palestine) ve “Barış için Yahudilerin Sesi” (Jewish Voice for Peace) kulüplerinin faaliyetlerini geçici olarak durdurdu. Her ikisi de siyonizm karşıtı olan öğrenci kulüpleri, İsrail-Hamas savaşında ateşkes çağrısında bulunuyordu.

Rektör yardımcısı Gerald Rosberg, iki kulübün güz yarıyılı sonuna askıya alındığını açıkladı:

“Bu karar, iki kulübün üniversitenin kampüs etkinliklerine ilişkin kurallarını defalarca ihlal etmesi, uyarılara rağmen devam eden ve tehditkar söylemleri ve gözdağı içeren izinsiz bir etkinlikle düzenlemelerinin ardından alındı”

Üniversite kurallarının tam olarak nasıl ihlal edildiğine dair daha fazla ayrıntı vermeyen Rosberg, kulüplerin etkinlik düzenleyemeyeceklerini veya fon alamayacaklarını da söyledi. Açıklamada, iki kulübün de “üniversite kurallarına uyma taahhüdü” gösterene kadar askıya alma işleminin devam edeceği ifadesi yer aldı.

Dün Yahudi asıllı milyarder Henry Sweica, mezunu olduğu Columbia Üniversitesi’ni, akademik kadronun ve öğrencilerin İsrail karşıtı eylemlerine yönelik sergiledikleri tepkisizlikten ötürü “ahlaki korkaklık” ile suçlayarak üniversitenin işletme fakültesinin yönetim kurulundan ayrıldığını açıklamıştı.

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) de Columbia’nın kararını kınadı.

CAIR’in New York direktörü Afaf Nasher, “bir kez daha kampüste Filistin yanlısı seslerin bastırılmasına ve susturulmasına tanık oluyoruz. Bu cesur, ilkeli duruşun Columbia Üniversitesi yönetimini rahatsız ettiği görülüyor. Onlarla dayanışma içindeyiz ve üniversiteyi anayasal olarak korunan ifade özgürlüğüne yönelik bu saldırıyı durdurmaya çağırıyoruz” dedi.

Colombia, Edward Said’e sahip çıkmıştı

Filistin asıllı Amerikalı akademisyen ve aktivist Edward Said’in Columbia Üniversitesi’ndeki ofisi 1985 yılında da kundaklanmış, olaydan sonra Said’in ofisinin pencereleri kurşungeçirmez camlarla değiştirilmişti.

2000 yılında Colombia Üniversitesi’nin Filistinli ünlü hocalarından Edward Said’in Lübnan ziyareti sırasında İsrail’in terk ettiği bir kontrol kulesine taş atarken fotoğrafının, İsraik askerine taş attığı biçiminde dolaşıma girmesi üzerine üniversitenin Yahudi öğrenci birlikleri, Said’in görevden uzaklaştırılması talebinde bulunmuş, üniversitenin idari rektörü Jonathan R. Cole, bu talebi bunun “ifade özgürlüğü”nü olduğunu söyleyerek geri çevirmişti.

Colombia Üniversitesi’nin 2000 yılındaki açıklaması*

Columbia Üniversitesi Öğrenci Konseyi, profesör Edward Said’le ilgili kampüsteki tartışmada idarenin pozisyonuna ilişkin bir açıklamada bulunmamızı talep etti; bu yazı, rektör Rupp ve kendi adıma verdiğim yanıttır. Bugüne kadar bu açıklamayı yapmaya yanaşmadım, çünkü bana göre burada Columbia’da benimsenen değerler, başından beri gayet iyi bilinir ve açıktır, teyide ihtiyaç duymaz. Yine de bunu yapacağım zira kimi zaman herhangi bir büyük üniversitenin dayandığı temel prensipleri tekrar etmek yerindedir ve bu, o zamanlardan biri olabilir. Öğretim üyelerinin hakları ve dokunulmazlıkları, Üniversite Yönetmeliği’nin 70. Bölümü’nde, Columbia’daki “akademik özgürlüğün” tartışıldığı bölümde açıklanmaktadır:

“Akademik özgürlük gereğince, ders anlatan herkes sınıfta konuları tartışırken özgürdür; araştırma yaparken ve araştırmalarının sonuçlarını yayımlarken de özgürdür; ve özel veya kamusal alanlardaki açıklamaları ve bağlılıkları nedeniyle Üniversite tarafından cezalandırılamaz; ancak akademik camiadaki konumlarından kaynaklanan yükümlülüklerini akıllarından çıkarmamalılar.” [Fakülte Elkitabı, Columbia Üniversitesi, 2000, s.184]

Profesör Said’in ve üniversitenin diğer mensuplarının faaliyetleri, akademik özgürlüğe ilişkin bu kurallarla korunur. Columbia’da bir ifade nizamnamesine inanmıyoruz ve bir ifade polisi gibi de davranmamalıyız. Profesör Said’in sınırda öteki tarafa taş fırlatması meselesine gelince: bildiğim kadarıyla, taş birisini hedef almış değil; herhangi bir yasa ihlâl edilmiş değil; herhangi bir yasal şikayette bulunulmuş değil; Profesör Said’e karşı cezai veya aslî bir dava açılmış değil. Elimizde kulaktan dolma bilgiler ve Profesör Said’in kendisinin inkâr ettiği çeşitli iddialar var.

Bunlara inanç duyarız ya da duymayız, Profesör Said, Üniversite’nin karışamayacağı, koruma altındaki “açıklamalar ve bağlılıklar”la iştigal etmiştir. Profesör Said hakkında, bizim ülkemizde veya başka bir ülkede dava açılsa bile onu Üniversite’nin davranış kurallarına dayanarak cezalandırmak uygun değildir. Kısaca Üniversite, bir mensubunun fikirlerini açıklamasına veya davranışlarına karşı, bunlar cezai veya aslî bir davanın konusu olsa da, herhangi bir yaptırımda bulunamaz. Tepkiyi, koşullar belirler.

Aynı şey öğrencilerimiz için de geçerli. Eğer bu son olay, bir taşı herhangi birini hedef almadan sınırın öbür tarafına atmaya dair olsa, orada bırakabiliriz. Fakat bu tartışma, taş atmaktan çok Üniversite’nin yapısıyla daha temelden ilgili, çünkü bence bu, Profesör Said’in herkesçe bilinen siyasî görüşleriyle bağlantılı olmasaydı, ateşli ve sürüp giden bir tartışmanın konusu olmazdı. Bu mesele, büyük bir Üniversite’nin temel değerlerinin neler olduğuyla doğrudan bağlantılı.

Bir üniversite için, siyaseten egemen ideolojinin pasifleştirici etkisinden korkmadan görüşlerini ifade etme özgürlüğüne sahip bireylerin söylem özgürlüğünü korumaktan daha temel bir şey yoktur. John Stuart Mill, olağanüstü eseri Özgürlük Üzerine’de, bir insanın kendi fikirlerini çürüten ya da tehdit ediyor görünen ve çoğunluk tarafından benimsenmeyen fikirlerin ifade edilmesini desteklemenin, neden özgürlük için son derece önemli olduğunu etkileyici bir şekilde tartışır: “Eğer tüm insanlığın, farklı düşünen tek bir kişiyi susturmasını haklı buluyorsanız, gün gelip de o tek kişi iktidarı ele geçirdiğinde tüm insanlığı susturmasına karşı çıkmaya da hakkınız olmaz…”

Sınıfta veya dışarıda ifade edilen ve bize çirkin gelen fikirlerin, bizim “gerçek” kavrayışımızı yerinden eden, önyargılarımızı ve peşin hükümlerimizi sorgulayan fikirlerin, akademik düzenimizin temel yapısını tehdit etmedikleri sürece güvence altına alınmaları gerekir.

Öyleyse Profesör Edward Said çevresinde dönen tartışma, fikirlerin serbestçe ifade edilmesini engelleme veya Profesör Said’i cezalandırma çağrıları içermediği sürece bizi rahatsız etmemeli. Profesör Said’in veya onu eleştirenlerin ifade özgürlüğünü kısıtlama fikri, her ne kadar iki konum da muhalifleri için sevimsiz olsa da, hepimize ve akademik özgürlüğe yönelik bir tehdit oluşturur. Öğretim üyelerimizin fikirleri üzerine böylesi kısıtlamalar getirmek, bu Üniversite’nin saygı duyulan bir niteliği -çoğunluğun kabul edilmez olarak nitelendirdiği fikirlere hoşgörü göstermesi- üzerinde uzun süre etkili olacak olumsuz sonuçlar doğuracaktır. Biz Columbia’da, McCarthy döneminde, farklı siyasî görüşlere sahip öğretim üyelerinin cezalandırılması veya atılması yönündeki baskı ve telkinlere, diğer kurumların tersine, boyun eğmedik; bugün de öğretim üyelerinin kendini ifade etme hakkını güvence altına almaktan vazgeçmeyeceğiz. Profesör Said’in bir üniversite profesörü olduğu için korunaklı bir konumu olup olmadığı meselesine gelince; böyle bir konum söz konusu değil. Akademik özgürlük hakları bağlamında Üniversite profesörlerine ayrıcalıklı bir muamele yapılmaz. Tüm öğretim üyelerimiz Profesör Said’le aynı haklara sahiptir, daha az ya da daha çok değil. Edward Said bir Üniversite profesörü çünkü kendi alanında büyük bir isim; yeni bir çalışma alanı yaratmış bir insan. Edward Said’in çalışmaları ve düşünceleri üzerine diğer üniversitelerde verilen dersler ve yayımlanmış kitaplar var. Öğrencileri ve arkadaşları dünyanın en iyi üniversitelerinde önemli görevlerde bulunmaktalar. Önde gelen ve etkin hümanist ve entellektüellerdendir.

Akademisyen ve eğitimci olarak yaptığı katkılar gözönünde bulundurularak kendisine en yüksek ünvan, Columbia Üniversitesi profesörü ünvanı verilmiştir. Yaptığı çalışmaların değerini ve Columbia’daki pozisyonunun uygunluğunu, kişinin kendi siyasî görüşlerinden farklı görüşlere sahip olduğu için sorgulaması, Edward Said’i neden Columbia’nın önde gelen öğretim üyelerinden biri olarak onurlandırdığımızı anlamamaktır. Son tartışma, özellikle de Profesör Said’in buradaki pozisyonundan uzaklaştırılması gerektiğini söyleyenler, akademik ünvanların (tenure) ilk çıkışındaki niyetin gerçek değerinin hâlâ geçerli olduğuna dair inancımı pekiştirdi. Eğer biz Profesör Said’in özgürce yazıp konuşma hakkını inkâr edersek bundan sonra kim susturulacak, ceza korkusu olmadan aklındakileri söyleme hakkına kimin sahip olduğunu belirleyen engizisyoncu kim olacak; bunları da şimdiden düşünmeye başlamamız gerekir. Columbia’da öğretim üyeleri ve öğrenciler için farklı farklı belirlenmiş davranış kuralları vardır. Ancak, ifade özgürlüğünü içeren akademik özgürlükle ilgili meselelerde, birine tanınıp da ötekine tanınmayan çok az dokunulmazlık vardır. Profesör Said’e yöneltilen suçlamaların benzeri bir öğrenciye yöneltilseydi, Said’in durumunda olduğu gibi niyet ve sonuca dair sınırlı kanıt bulunsa da, öğrencinin ifade ve hareket özgürlüğünü korumak için de uğraşırdım. Üniversite’nin disiplin mekanizmalarının çalışmasını gerektiren bir mesele olduğuna inanmıyorum.

Öğrenciler ve öğretim üyeleri doğru olduğuna inanmadığım pek çok şeyi yapmakta özgürler, ancak o anda iktidar konumunu işgâl edenlerin fikirleriyle uyuşsun diye bütünlüklü bir fikirler kümesini garantilemek için üniversiteinin otoritesini hiçbir zaman uygulamam.

Jonathan R. Cole, Columbia Üniversitesi İdari Rektörü, 18 Ekim 2000 “(HK)

Çeviren : Asena Günal

* Bu yazı Birikim Dergisi‘nde yayınlandı.

- Advertisment -