OHAL Resmi Gazete’de: TBMM’nin acil toplanıp, onaylaması gerekiyor

Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen 10 ilde bugün saat 01.00'den itibaren 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Bu OHAL ilanının geçerli olabilmesi için TBMM’nin onayı şart. Bir haftalık tatile giren meclisin derhal toplantıya çağrılıp OHAL ilanını değerlendirmesi gerekiyor. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL’i kaldırabilir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün (8 Şubat) yayınlanan Resmi Gazete’deki Cumhurbaşkanı Kararı ile afetten etkilenen Adana, Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Osmaniye ve Şanlıurfa illerinde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan etti.

Peki, şimdi ne olacak?

Bu OHAL ilanının geçerli olabilmesi için TBMM’nin onayı şart. Bir haftalık tatile giren meclisin derhal toplantıya çağrılıp OHAL ilanını değerlendirmesi gerekiyor. Meclis gerekli gördüğü takdirde olağanüstü halin süresini kısaltabilir, uzatabilir veya OHAL’i kaldırabilir.

Cumhurbaşkanı, meclisin OHAL ilan kararını onaylaması durumunda, olağanüstü halin gerekli kıldığı konularda 10 ili kapsayacak şekilde cumhurbaşkanı kararnameleri çıkarabilir. Bu kararnameler, aynı gün meclis onayına sunulur, meclis 3 ay içinde bu kararnameleri görüşüp olumlu veya olumsuz bir karar vermediği takdirde kendiliğinden yürürlükten kalkar. Cumhurbaşkanı kararnameleri mecliste görüşülünceye dek uygulanır.

Olağanüstü hal kararnameleriyle ilgili Anayasa Mahkemesi’ne anayasaya aykırılık davası açılamaz.