Ruslara “kısmi”, Müslüman ve etnik azınlıklara “tam” seferberlik

Rusya Devlet Başkanı Putin’in kısmi seferberlik kararı bugün uygulanmaya başladı. Rusya uzmanları seferberlik kararının yoğun bir şekilde başta Müslüman ve Türk kökenliler olmak üzere etnik azınlıkların yaşadığı bölgelerde uygulandığına dikkat çekti. Gün boyu sosyal medyada paylaşılan askere alma görüntüleri Yakutistan, Dağıstan ve Çeçenistan gibi etnik azınlıkların yoğun yaşadığı yoksul bölgelerden geldi.

Rusya Devlet Başkanı Putin’in dün kısmi seferberlik kararı aldı. Daha önce askerlik hizmeti yapmış 300.000 erkeğin askere çağrıldı. Seferberlik kararının uygulandığı ilk gün sosyal medyada paylaşılan çoğu görüntü Müslüman ve etnik azınlıkların yaşadığı kırsal ve yoksul bölgelerden geldi. Rusya uzmanları ve etnik azınlık hakkı savunucuları, seferberlik kararının Moskova, St. Petersburg gibi büyük şehirlerde hafif uygulandığını, fakat Yakutistan, Dağustan, Çeçensitan gibi bölgelerde yoğun bir şekilde uygulandığını belirtiyor.

Buryat azınlığının yaşadığı Buryatya’da seferberlik hükümleri gece yarısından işlemeye başladı, polis köy köy dolaşıp erkekleri yataktan kaldırıp askere aldı. 450 nüfusluk bir köyde 20 kişinin askere alındığı, bir gün içerisinde sadece bu bölgede en az 3000 askerlik celbinin tebliğ edildiği belirtiliyor. Özgür Buratya Derneği, 50 yaşın büyük Buratyalı erkeklerin dahi askere alındığını Guardian’a aktarıyor. Buratyalı aktivistler, bazı üniversite öğrencilerine ders sırasında askerlik celbinin tebliğ edildiğini ileri sürdü.

Kamil Galeyev, Sam Greene, Bakhti Nishanov gibi Rusya uzmanları seferberlik kararlarının özellikle etnik azınlıklara uygulandığını ileri sürdü, bu bölgeler ve yoksul kesimlerin yaşadığı kentlerdeki seferberlik görüntülerinin sayısının fazla olmasına dikkat çekti.