Ana SayfaDış HaberHarvard’dan İsrail-Filistin anketi: Gençlerin yarıya yakını İsrail karşısında Hamas'ı destekliyor

Harvard’dan İsrail-Filistin anketi: Gençlerin yarıya yakını İsrail karşısında Hamas’ı destekliyor

Harvard Üniversitesi'nin Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi'nin anketine göre genç Amerikalıların yarısı İsrail'e kıyasla Hamas'ı destekliyor. "Sizce Hamas'ın İsrail'de 1200 İsrailli sivili öldürmesi Filistinlilerin yaşadığı mağduriyet nedeniyle meşrulaştırılabilir mi, meşrulaştırılamaz mı?" sorusuna ankete katılan 35-44 yaş grubundakilerin %39'u meşrulaştırılabilir, %61'i meşrulaştırılamaz diyor.

Harvard Üniversitesi’ne bağlı Amerikan Siyasi Araştırmalar Merkezi’nin, 7 Ekim’de Hamas’ın İsrail’e saldırısı sonrasında başlayan çatışmalara ilişkin bir kamuoyu araştırması gerçekleştirdi. Araştırmaya göre genç Amerikalıların üçte biri, Hamas’ın 7 Ekim’deki saldırısının ardından düzenlediği şiddet eylemlerinin gerçek olmadığına inanıyor ve neredeyse yarısı İsrail’e kıyasla Hamas’ı destekliyor.

“Sizce Hamas’ın İsrail’de 1200 İsrailli sivili öldürmesi Filistinlilerin yaşadığı mağduriyet nedeniyle meşrulaştırılabilir mi, meşrulaştırılamaz mı?” sorusuna verilen cevaplar, ankete katılanların yüzde 76’sın bu tür eylemlerin haklı olmadığına inandığını, yüzde 24’ünün ise Filistinlilerin mağduriyetleri nedeniyle haklı gösterilebileceğine inandığını gösteriyor.

Yaş ortalaması arttıkça bu eylemlerin haklı olmadığı yönelik inanç daha belirginleşiyor. 35-44 yaş grubundakilerin %39’u bunun haklı olabileceğine inanırken, %61’i buna inanmıyor. 45-54 yaş grubundakilerin yalnızca %23’ü haklı görürken, %77’si haklı görmüyor. 55-64 yaş grubu ise daha da büyük bir çoğunluğun bunun haklı olmadığına inandığını gösteriyor (%89). En yaşlı yaş grubu olan 65 ve üzerinde katılımcıların %91’i bunun haklı olmadığını söylerken, yalnızca %9’u haklı gösterilebileceğini ifade ediyor.

Verilere göre, genç bireylerin bu konuda daha fazla fikir ayrılığı yaşadığını ancak yaş arttıkça daha az haklı görmeye yönelik bir eğilim olduğunu gösteriyor. Ankete katılanlar arasında 45 yaş ve üzeri bireylerin ezici çoğunluğu, Hamas’ın saldırılarını Filistinlilerin mağduriyetiyle haklı gösterilemeyeceğine inanıyor.

Bir diğer soru “bu çatışma özelinde İsrail’in mi yoksa Hamas’ın mı tarafındasınız?” şeklinde sorulmuş. Genele bakıldığında ankete katılanların yüzde 84’ünün İsrail’den yana olduğunu, yüzde 16’sının ise Hamas’tan yana olduğu görülüyor.

Yanıtlar yaş gruplarına göre ele alındığında 18-24 yaş grubundaki katılımcıların yüzde 52’si İsrail’den, yüzde 48’i Hamas’tan yana. 25-34 yaş arası İsrail’den yana olanların oranı yüzde 71’e, Hamas’tan yana olanlar ise yüzde 29’a çıkıyor. Aradaki fark 35-44 yaş grubunda daha da açılıyor. Bu yaş grubunun yüzde 78’i İsrail’den yanayken, yüzde 22’sinin Hamas’tan yana olduğu karşımıza çıkıyor.  45-54 yaş aralığındaki katılımcılar arasında İsrail’e verilen destek %88’e yükselirken, yalnızca %12’si Hamas’ın yanında yer alıyor. 55-64 yaş grubu %91 ile İsrail’e daha güçlü bir destek verirken, Hamas desteği %9 çıkıyor. Son olarak, en yaşlı katılımcılar olan 65 yaş ve üzeri %95 ile İsrail’e en yüksek desteği verirken, Hamas’a verilen destek %5’e düşüyor.

Bu veri, ankete katılanların yaşı arttıkça İsrail’e verilen desteğin de arttığını, Hamas’a verilen desteğin ise azaldığını gösteriyor. Genç katılımcılarda iki tarafa verilen desteğin daha yakın olduğu görülürken, diğer tüm yaş gruplarında çoğunluk İsrail’i destekliyor.

“Hamas’ın 1200 İsrailli sivili vurarak, tecavüz ederek ve aileleri, çocukları ve bebekleri de dahil olmak üzere kafalarını keserek öldürdüğü doğru mu, yoksa bu yalan bir hikaye mi?” sorusuna  yanıt verenlerin %83’ü iddianın doğru olduğuna, yüzde 17’si ise yalan bir hikaye olduğuna inanıyor.

En genç katılımcıların (18-24 yaş) %68’i iddianın doğru olduğuna inanırken, %32’si bunun yalan olduğuna inanıyor.

25-34 yaş aralığındakilerin %77’si iddianın doğru olduğunu, %23’ü ise yanlış olduğunu düşünüyor. 35-44 yaş grubunda iddianın doğru olduğuna inanma oranı %82’ye yükselirken, iddiayı yanlış bulanların oranı %18. Benzer şekilde, 45-54 yaş grubunun %82’si bunun doğru olduğuna inanırken %18’i bunun yanlış olduğunu düşünüyor. 55-64 yaş aralığındaki katılımcılar arasında iddianın doğru olduğuna olan inanç %86’ya, yanlış inanç ise %14’e çıkıyor. Ankete katılan en yüksek yaş grubu olan 65 yaş ve üstünde, iddianın doğru olduğuna inananların yüzdesi %90, yalan olduğuna inananlar %10’da kalıyor.

Anketteki veriler, tüm yaş gruplarında güçlü bir çoğunluğun Hamas’ın eylemlerine ilişkin iddianın doğru olduğuna inandığını ve inanç düzeyinin yaşla birlikte arttığını gösteriyor. İddianın asılsız olduğunu düşünen katılımcıların oranı ileri yaş aralıklarında azalıyor.

- Advertisment -