Açıköğretim sınavında ‘Suriyeliler’ sorusu: “Türkiye’deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve iş gücü açısından niteliksizdir”

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü'ndeki bir sınavda Türkiye’deki Suriyelilerle ilgili sorulan soru eleştirilerin odağı oldu. Suriyeli sığınmacıların durumu ile ilgili hangi şıkkın doğru olduğu sorulan soruda doğru cevap “Türkiye’deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve iş gücü açısından niteliksizdir” şıkkı olarak belirtildi. CİMER’e yapılan şikayetin ardından YÖK soruyu sistemden kaldırdı.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde verilen Sosyal Hizmet Girişi dersinin sınavında sorulan bir  soru tartışma yarattı.

Dersin sınavında sorular soru ve cevap şıkları şu şekildeydi:

“Suriyeli sığınmacılarla ilgili olarak aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

A-Türkiye’de bulunan kayıtlı 255.000 Suriyelinin yarısından azı 18 yaş altındaki çocuk ve gençlerden oluşmaktadır.

B-Suriyeli çocukların okullaşma oranları %90-95’lerdedir.

C-Çocukların yaklaşık 10 bini Türkiye’de doğmuştur.

D-Türkiye’deki Suriyeliler hem eğitim durumu ve iş gücü açısından niteliksizdir.

E-2017 yılında Türkiye’deki Suriyelilerin sayıların 350.000 civarına ulaşmıştır.

Doğru Cevap: D”

Bu soru, CİMER üzerinden şikayet edildi. Şikayet talebi Yükseköğretim Kurulu’na (YÖK) iletildi.

YÖK, talep üzerine Anadolu Üniversitesi E-Kampüs’te yer alan bu soruyu kaldırdı.