Salwan Momika

Küfretmek ihtiyacındayım. İÖ 4. yüzyılda, Herostratos’un sırf meşhur olmak uğruna, İlkçağda “Dünyanın Yedi Harika”sından biri sayılan Efes’teki ikinci Artemis tapınağını (560-356) kundaklamasını hatırlatan, aşağılık pis cıvık habis şuursuz şımarık sırıtkan yaratık.

[29 Haziran 2023] Olağan cümleler yetersiz. Normal, düzgün, sâkin bir eleştirisini yapmak çok zor. Bu kadar kötülüğe, ancak öfke duyabiliyorum. Zaten tehlike de burada. Büsbütün kutuplaşmak. Ama dayanamayacağım. Bu, kendimi tutmuş halim. Bari sırf sözcüklerle sınırlı kalayım. 

Hödük. Zibidi. Ahmak. Aptal. Hayâsız. Ahlâksız. Namussuz. Adi. Faşist. Provokatör. İnsanlık düşmanı. Alçak.

- Advertisment -