AYM: Üniversite öğretim elemanlarının kadroları Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenlenemez

Anayasa Mahkemesi (AYM) doktor öğretim üyesi, doçent, profesör ve araştırma görevlisi unvanlı akademisyen personel kadrolarının iptaline veya ihdasına ilişkin cumhurbaşkanlığı kararnamesini iptal etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, kararnamenin iptali için 27 Temmuz 2020’de AYM’ye başvurmuştu.

Başvuru dilekçesinde gerekçe olarak kuralın yetki yönünden cumhurbaşkanlığı kararnamelerinin sınırlarını aştığı, böyle bir yetkinin kanunla düzenlenmesi gerektiği belirtildi.

Başvuruyu değerlendiren Anayasa Mahkemesi, kararnamenin ilgili kısmının anayasaya aykırı olduğuna ve iptaline hükmetti.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarma yetkisinin sınırsız olmadığına işaret edilen AYM kararında,  yürütme yetkisine ilişkin konular dışında cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile düzenleme yapılmasının mümkün olmadığı anlatıldı. Ayrıca Anayasada kanunla düzenlenmesi öngörülen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılmayacağının hüküm altına alındığı anımsatıldı.

İptale ilişkin karar, Resmî Gazete’de yayımlandıktan 9 ay sonra yürürlüğe girecek.