Altılı Masa, anayasada öngördüğü değişiklikleri açıkladı

Altılı Masa liderleri, "Şimdi Demokrasi Zamanı" sloganı ile Bilkent Otel'de bir araya geldi. Toplantıda Altılı Masa'nın anayasada yapılmasını öngördüğü değişiklikler açıklandı. Liderler, açıklama sonrası Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde buluşmak üzere DP Genel Merkezi'ne geçti.

  • Toplantının sloganı: “Şimdi Demokrasi Zamanı”
  • Toplantıya altı partinin liderleri de katılıyor.
  • Liderler, açıklama sonrası Demokrat Parti’nin ev sahipliğinde buluşacak.
  • Liderler, salona birlikte giriş yaptı.

CHP’li Muharrem Erkek: “Basını, sivil toplum örgütlerini, düzenleyici ve denetleyici kurumları vesayetten kurtaracağız”

Kürsüye gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, “Demokrasinin asli gereği olan çoğulculuk ve uzlaşma ilkeleri doğrultusunda, toplumun tüm kesimleri ile müzakere ettikten sonra seçimlerin hemen ardından TBMM’ye sunacağız” dedi. Erkek’in açıklamalarından satır başları şu şekilde:

“28 Şubat tarihli mutabakat metnimizi temel alan Anayasa değişikliği önerimizi bugün takdirlerinize sunuyoruz. Yasama, yürütme, yargı, temel hak ve özgürlükler, kamu yönetimi başlıkları altında belirlediğimiz ilkeleri 84 madde içeriği ve 9 başlıkta yaptığımız değişiklikle anayasal güvenceye kavuşturmayı hedefliyoruz.”

“Bu ucube sistemde yargının bağımsız olamayacağını biliyoruz. Adaletin olmadığı yerde de mutluluk olmayacağını biliyoruz.”

“Bizler bu sistemden ülkemizi kurtarmak için birlikte çalışıyoruz. 12 Eylül darbe hukukun yarattığı güçsüz bir parlamenter sistemi değil güçlendirilmiş bir parlamenter sistem öneriyoruz.”

“Önerimizle anayasal düzeninin temeline insan onurunu koyuyoruz. Çünkü insan onuru dokunulmazdır. Devlet insan onuruna saygı göstermek ve onu korumakla yükümlüdür.”

“Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemle Gazi Meclisi bugün yaşadığı ağır vesayetten kurtaracağız. Yargıyı vesayetten kurtaracağız. Yargının üzerindeki siyasi tahakküme son vereceğiz. Yargının kurucu unsuru savunmayı ve baroları ilk kez anayasal güvenceye kavuşturacağız. Seçilmiş yerel yöneticilerin yargı kararı olmadan görevlerinden uzaklaştırılmalarına son vereceğiz.”

“Basını, sivil toplum örgütlerini, düzenleyici ve denetleyici kurumları vesayetten kurtaracağız. Cumhuriyetimiz ikinci yüzyılına adım atarken bu topraklara eşitliği, özgürlüğü, adaleti hep birlikte getireceğiz.”

DEVA Partili Mustafa Yeneroğlu: “Seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz

“TBMM’ye giden yolları demokratikleştireceğiz. Meclisin temsil gücünü artırabilmek amacıyla seçim barajını yüzde 3’e düşüreceğiz.”

“Cinsel saldırı, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddet suçlarından hüküm giymiş olanların milletvekili seçilmesini engelleyeceğiz.”

“Milletvekilliğinin kesim hüküm ile düşmesini, AYM’nin bu konudaki kararına kadar bekletileceği hükmünü açıkça anayasada düzenleyeceğiz. Bir çok düzenlemeyi Meclis İç Tüzüğünde işleyeceğiz.”

“Cumhurbaşkanı milletlerarası bir sözleşmeden tek başına çıkma kararı veremeyecek.”

“Cumhurbaşkanının veto yetkisini sınırlayacağız.”

“Meclisin denetim yetkisini güçlendireceğiz.”

Demokrat Parti Genel Sekreteri Serhan Yücel: “Cumhurbaşkanının partisi ile bağı kesilecek

Resim

“Cumhurbaşkanlarının bir dönem ve 7 yıl için seçilmesini öneriyoruz.”

“Cumhurbaşkanının varsa partisi ile bağının kesilmesini öneriyoruz.”

“Hükûmet krizlerini önlemek için yapıcı güvensizlik oyu aranacak.”

“Şeffaf denetlenebilir hesap veren bir yürütme olacak.”

‘‘Olağanüstü Hal keyfi bir yönetim olmayacak. Hukuk Devleti ilkesi her durumda hayat bulacak.’’

“Hükûmet krizlerini önlemek için yapıcı güvensizlik oyu aranacak.”

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Serap Yazıcı: YSK kararları denetlenebilecek

Resim

“Hazırladığımız öneri savunma makamını anayasal bir düzene kavuşturulacaktır”

“AYM üye sayısı 15’ten 22’ye çıkartılacaktır”

“YSK kararları Anayasa mahkemesi tarafından denetlenebilecektir.”

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz:

“Anayasa’nın 13. maddesine ‘Hürriyet esas sınırlama istisnadır. Tereddüt halinde yorum hürriyet lehine yapılır’ hükmünü ekleyeceğiz.”

Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Bülent Kaya: “YÖK’ü kaldıracağız

Resim

“RTÜK iktidarın değil milletin menfaatini gözetecek.”

“YÖK’ü kaldıracağız”

“Yerel yönetimlerin İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasına son veriyoruz!”