Altılı Masa 2.tura hızlı başladı, ortak manifestoyla değişim garantisi verildi: “Adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz”

Altılı Masa, ikinci tur liderler görüşmesinin ilkini CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğinde gerçekleştirdi. Parlamenter sisteme geçişin yol haritasını en kısa zamanda açıklamayı ve hukuktan ekonomiye, eğitimden dış politikaya temel politika alanlarında ortak çalışma grubu oluşturup, ortak politika belirleme kararı alan liderler, bu kararları “Milletimiz müsterih olsun. Adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz” mesajının öne çıktığı ortak yazılı açıklamayla duyurdu. 12 Şubat’ta yaptıkları ilk toplantıdan bugüne topluma somut sözler söylemediği eleştirisiyle karşılaşan Altılı Masa’nın ilk kez iktidar karşısında nasıl hareket edeceği konusunda hem kendisini bağlaması hem de topluma garanti sunması dikkat çekti.

Dağılıp dağılmayacağı sorularının yanında topluma somut söz söylemediği sadece gerilim ürettiği eleştirilerinin de hedefinde olan Altılı Masa, ikinci tur liderler görüşmesinde çalışmaya hızlı başladı.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ev sahipliğindeki liderler görüşmesi tam 4 buçuk saat sürdü. Liderleri CHP Genel Merkezi’nin kapısında karşılayan Kılıçdaroğlu, yuvarlak masaya geçmeden önce kendi makamında liderlerle haftanın genel değerlendirmesini yaptı.

CHP ile İyi Parti arasındaki “HDP’ye bakanlık” ve ortak cumhurbaşkanı adayı tartışmalarının yoğun yaşandığı bir sürece denk gelen liderler görüşmesinde gerilimlerin bir kenara bırakılıp, ortak hedefe odaklanılması gerektiği görüşünün ağırlık kazandığı, görüşme sonrasında yayınlanan iki sayfalık ortak açıklamaya yansıdı.

Altılı Masa’nın bugüne değin yaptığı ortak açıklamalarla karşılaştırıldığında daha net ve somut ifadelerin yer aldığı, kamuoyuna iktidar karşısında daha etkili bir muhalefet garantisinin verildiği ortak açıklama bir çeşit manifesto niteliğinde.

İki yeni karar

CHP, İyi Parti, Gelecek, DEVA, Saadet ve Demokrat Parti’nin Türk siyasi tarihinde ilk kez bir iktidar karşısında bir araya gelerek Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçiş için ortak çalışma kararı aldığının hatırlatılarak başlayan ortak açıklamada, iki yeni kararın alındığı duyuruldu:

  1. Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem’e geçişin yol haritasına ilişkin çalışmalar en kısa sürede tamamlanacak ve kamuoyuna duyurulacak.
  2. Temel politika alanlarında ortak politika üretmek için ortak bir çalışma grubu kurulacak. (Hukuk, eğitim, dış politika, ekonomi, şeffaflık…vb)

Birliktelikte kararlık vurgusu

Altılı Masa’nın ortak açıklamasında altı partinin birlikteliğine ve masadaki tüm partilerin bu birlikteliğin Türkiye için ne kadar hayati olduğunun bilinciyle hareket ettiğine yapılan vurgu dikkat çekiyor. Partilerin gündeminin ve önceliğinin aynı olduğu, bu yüzden de ortak hedeflerle hareket edildiği mesajı da çok net ifadelerle anlatılıyor:

İktidarın yarattığı yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz”

Ağır dış politika eleştirisi: Ukrayna’yı ilhak geçersiz

Ortak açıklamada güçlü ekonomi ve güçlü dış politika için güçlü demokrasinin varlığının şart olduğundan söz edilirken, iktidarın son dönemdeki dış politika çıkışlarına sert eleştiriler yöneltiliyor.

Dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullanan iktidar Ege’deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalışmaktadır. Kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafı hiçbir hamasi dille kapatılamaz. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak kararını da Kırım’ın ilhakı kararı gibi geçersiz görüyoruz. “

“Milletimiz müsterih olsun”

Altı partinin amblemini ve liderlerin imzalarını taşıyan ortak açıklamanın son bölümünde “Milletimiz müsterih olsun” çıkışı da yapılıyor, kamuoyuna, Türkiye’de “keyfi yönetimin son bulacağı” garantisi veriliyor:

Milletimiz müsterih olsun! Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz. “

Yazılı hedefe dönüştü: Ortak cumhurbaşkanı adayı

Ortak açıklamada Altılı Masa’nın “yeni bir başlangıç ve yeni bir inşa” olduğu hatırlatılıyor. Ortak cumhurbaşkanı adayı hedefini bugüne değin hep sözlü olarak dile getiren liderler, bu hedefi ilk kez yazılı halde kamuoyuna açıklıyor. Kamuoyuna açıklananlar arasında iktidar değişikliğinde önceliklerin ne olacağı bilgisi de yer alıyor:

  • Göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.
  • Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır. 
  • Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.

  • CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, saat 14.00’ten itibaren CHP Genel Merkezi’ne gelen kapıda karşıladı.
  • Altılı Masa partileri, görüşme öncesi #bizkazanacağız hastagiyle parti liderlerin yer aldığı yeni bir video paylaştı.

Ortak metnin tamamı şöyle:

“12 Şubat 2022 tarihinde Cumhuriyet Halk Partisi’nin ev sahipliğinde başlayan toplantılarımız, kamuoyu ile paylaştığımız temel ilkeler ve hedefler doğrultusunda kararlılıkla devam etmektedir. Gerçekleştirdiğimiz ilk altı toplantıda siyasi tarihimizde ender görülen bir işbirliği anlayışı içinde önemli mesafeler aldık.

Bizler, Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Mutabakat Metni’ni hazırlayan altı siyasi parti olarak, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandırmak, adaleti tesis etmek, farklılıklarımızı zenginlik kabul ederek bir arada özgürce yaşamak, toplumsal huzuru ve barışı sağlamak, tüm vatandaşların insan onuruna yaraşır bir hayat sürmesini güvence altına almak, çoğulcu, demokratik bir Türkiye inşa etmek ve gelecek nesillere bu değerleri emanet etmek için bir aradayız.

Altılı Masa olarak kurduğumuz Geçiş Süreci Yol Haritası Komisyonu, Anayasal ve Yasal Reform Komisyonu, Kurumsal Reform Komisyonu, Seçim Güvenliği Komisyonu ve İletişim Komisyonu yarının Türkiye’sini inşa için çalışmalarını hız kesmeden sürdürmektedir.

Liderler Buluşmaları’nın ikinci turunun bu ilk toplantısında yaklaşan seçim takviminin ve artan toplumsal beklentinin bilincinde olarak iki temel konuyu ele aldık:

Birincisi, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Süreci Yol Haritası konusunda yapılan çalışmaları değerlendirdik ve bu konudaki çalışmaları en kısa sürede tamamlayarak kamuoyunun bilgisine sunma kararı aldık.

İkincisi, ülkemizin önemli temel politika alanları için ortak bir çalışma grubu kurulmasına, halkımızın menfaatleri doğrultusunda ortak politikalar belirlenmesine ve bu politikaların ortak taahhütlerimiz olarak kamuoyuna ilan edilmesine karar verdik.

Bu temel politika alanlarını da;

Hukuk, adalet ve yargı,

Kamu yönetimi,

Şeffaflık, denetim ve yolsuzlukla mücadele,

Ekonomi, finans ve istihdam,

Sektörel ve bölgesel konular,

Bilim ve teknoloji,

Eğitim ve öğretim,

Sosyal politikalar,

Dış politika, güvenlik, savunma olarak belirledik.

Önemle bir kez daha vurgularız ki, halkın gerçeklerinden tamamen kopmuş siyasi iktidar, çarpıtma ve algıyla gerçeklerin üzerini örtebileceğini sanan beyhude bir çaba içerisindedir. İktidarın yarattığı yozlaşma öyle bir boyuta ulaşmıştır ki, borsa manipülasyonlarıyla bir avuç yandaşın zengin edilerek küçük yatırımcının yok edilmesi dahi bu dönemde yaşanmıştır. Tüyü bitmemiş yetimin hakkıyla hem de kamu bankaları üzerinden borsa manipülatörleri kurtarılmaya çalışılmıştır. Gençlerimiz daha iyi yaşam koşulları ve özgürlük için başka ülkelere giderken, kamuda dört beş maaş alanlar lüks ve şatafat içinde yaşamlarını sürdürmekte; ülkeyi yönetenler zenginleşirken geniş halk kitleleri fakirleşmektedir. Bu adaletsiz düzene birlikte son vereceğiz.

Güçlü bir demokrasi olmadan güçlü bir ekonomi olamayacağı, güçlü bir ekonomi olmadan da güçlü bir dış politika olamayacağı gün ışığı gibi ortadadır. Dış politika ve milli güvenlik konularını iç politika malzemesi olarak kullanan iktidar Ege’deki Türk-Yunan dengesinin Yunanistan lehine bozulmakta olduğu gerçeğini hamasi nutuklarla örtmeye çalışmaktadır. Kurumsal akıldan yoksun dış politikanın ürünü olan bu güvenlik zaafı hiçbir hamasi dille kapatılamaz. Öte yandan, Rusya’nın Ukrayna’nın bazı bölgelerini ilhak kararını da Kırım’ın ilhakı kararı gibi geçersiz görüyoruz.

Milletimiz müsterih olsun! Toplumsal, siyasal ve ekonomik sorunları her geçen gün ağırlaştıran Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin, keyfilikle ve kural tanımazlıkla, Türkiye Cumhuriyeti’ni bir şahıs devletine dönüştürmesine ve 85 milyonu uçuruma sürüklemesine asla izin vermeyeceğiz.

”YENİ BAŞLANGIÇ VE YENİ İNŞA”

Kamuoyunun bilgisine bir kez daha sunarız ki;

Altılı Masa hedefine emin adımlarla ilerlemektedir ve göstereceğimiz ortak Cumhurbaşkanı adayı, Türkiye’nin 13. Cumhurbaşkanı olacaktır.
Altılı Masa aynı zamanda, demokratik hukuk devleti için Güçlendirilmiş Parlamenter Sistemi tesis edecek Meclis çoğunluğunu da kazanacaktır.
Yeni bir yönetim anlayışı ve siyaset kültürüyle ülkemiz hızla kutuplaşma girdabından çıkartılacak, inancı, kimliği, dünya görüşü ve yaşam tarzı sebebiyle hiç kimse ötekileştirilmeyecek, temel hak ve özgürlükler güvenceye kavuşacak, gençlerin önündeki tüm engeller kaldırılacak, kamuda israfa son verilecek, siyasi ahlak kanunu yürürlüğe girecek, yolsuzlukla ve yozlaşmayla etkin mücadele edilecek, güçlü kurumlar tesis edilecek, tüm terör örgütlerinin, yeraltı suç örgütlerinin ve uyuşturucu baronlarının üzerine kararlılıkla gidilecek, güzel ülkemizin hiçbir çocuğu yoksulluğa mahkûm edilmeyecek ve Türkiye rahat bir nefes alacaktır.

Altılı Masa olarak her zaman vurguladığımız gibi, bu yeni bir başlangıç ve yeni bir inşadır.”