Devlet, sivili denetlemeye doymuyor: DDK artık dernekleri ve vakıfları da denetleyecek

Dün gece (19 Ağustos) Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle, Cumhurbaşkanlığına bağlı Devlet Denetleme Kurulu’nun (DDK) denetleme yetkisi kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler ve birliklerin her türlü ortaklık ve iştiraklerini de kapsayacak şekilde genişletildi.

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle DDK’nın amaçlarını anlatan 1’inci maddenin 2’nci fıkrasının Ç bendine ekleme yapıldı. Buna göre, kamuya yararlı dernekler, vakıflar, kooperatifler, birlikler ile bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştirakleri de Devlet Denetleme Kurulu ile ilgili kararname kapsamında olacaklar.

DDK’nın görevlerini ve denetleyeceği kuruluşları düzenleyen maddesine de benzer bir ekleme yapıldı. Buna göre DDK, kamuya yararlı derneklerde, vakıflarda, kooperatiflerde, birliklerde ve bu kurum ve kuruluşların her türlü ortaklık ve iştiraklerinde, her türlü idari soruşturma, denetleme, inceleme ve araştırma yapabilecek.