İrlanda kadın koalisyonu izlenimleri

 

Kadınlar topluma sahip çıkmada fark yaratabilir mi gerçekten? İrlandalı kadınların çatışmaları engellemek için doğrudan insanların gündelik ihtiyaçlarına, acılarına, kalplerin karşılıklı yumuşamasına yönelmeleri çok etkileyici. Aralık ayında Türkiye’nin farklı eğilimlerinden yazar, siyasetçi ve akademisyen kadınlardan oluşan bir grupla Dublin ve Belfast’ta Kuzey İrlanda Kadın Koalisyonunun kurucu üyeleriyle görüştük. Bilindiği gibi İrlanda adasında onlarca yıldır süren Katolik-Protestan çatışması 1921’de İrlanda Cumhuriyetinin kuruluşuyla sonuçlandı. Bu bölge büyük çoğunluğun Katolik olduğu homojen bir yapıda. İngiltere’ye bağlı, Protestanların da yarı nüfusa sahip olduğu kuzey uç ise iç savaşa sürüklendi ve büyük acılar yaşandı. 1996’da imzalanan Mübarek Cuma Anlaşmasının gerçekleşmesi ve barışın tesisi için daha önce siyasetle hiçbir ilgisi olmamış kadınların olağanüstü çabası takdire şayan.

 

                                                                   *  *  *

 

Avila Kilmurrary Dublin doğumlu, cumhuriyetçi. Sanat ve uluslararası ilişkiler dallarında birkaç üniversite bitirmiş biri olarak kendini çatışmanın sonlanmasına adamış. Yardım, sivil toplum, çatışma çözümü, kadın meselesi gibi birçok konuda kitapları olan, sayısız vakfın kurucusu olan Avila, kadın koalisyonunun da fikir öncüsü. İrlanda’daki kariyerini bırakıp Kuzey’e gelmiş ve çatışmaların ortasında kalmış çocuk ve kadınları şiddetten korumanın yollarını aramaya başlamış. Bölünmüş okullar, mahalleler, insanlar arasında köprüler kurma, insani ilişkiler geliştirme, kadınların siyasi varlığını kabul ettirme, gençleri kısastan vazgeçirme, ana caddeleri olsun çatışmadan arındırma, yoksul bölgelerde hayatı yeşertme. Kadın koalisyonu bunu sağlamaya çalışmış. Barış müzakerelerinde kurdukları farklı dil ve yaklaşımlarla müzakerelerin kadınlar olmadan neticeye varamayacağını kanıtlamışlar. Onları başlangıçta küçümseyenler, sonra hayati misyonlarını görüp oylarıyla destek vermiş.

 

YAZININ DEVAMINI OKUMAK İÇİN TIKLAYIN

Önceki İçerikDolar 3.89’un üzerini gördü
Sonraki İçerik“Kanımız kuruyuncaya kadar”