Bülent Şahin Erdeğer

ÖZEL RÖPORTAJ | Eski IŞİD militanı anlatıyor (2): “Ezidi bir kızı cariye yapıp, grup seks yaptılar, bunu görünce örgütün ganimet ve şehvet için dini...

Ailesiyle birlikte IŞİD’in ‘Hilafet Devleti’ ilan ettiği Rakka’ya taşındıktan sonra pişman olup Türkiye’ye dönen E.Ş. örgüte nasıl girdiğini ve nasıl kaçtığını anlattı: “Bir IŞİD toplantısında cariye haline getirilen bir Ezidi kızın kalçasına vurup eğlendiklerini ve grup seks yaptıklarını görünce örgütün sadece ganimet değil şehvet için de dini kullandığını düşünmeye başladım…”

ÖZEL RÖPORTAJ | Ailesiyle Rakka’ya göç etti, örgütte görev aldı, pişman oldu Türkiye’ye dönüp hapis yattı. Eski IŞİD militanı örgütü anlatıyor

E.Ş. ailesiyle birlikte IŞİD'in ilan ettiği ‘Hilafet Devleti'ne kendi tabiriyle "hicret" etti. Rakka’da örgütün orta düzey kademesinde görev aldı. Ancak şahit oldukları karşısında fikri olarak örgütten koptu. Önce ailesini gizlice Rakka'dan çıkardı, sonra kendisi de Türkiye'ye sığındı. İki yıl hapis yattı. Kendisine yeni bir hayat kuran E.Ş., Serbestiyet'e kilise saldırısıyla yeniden hatırlanan IŞİD’i anlattı: "İktidar yanlış bir yöntem kullandı. İslamcı cemaatlere ya bana eklemleneceksin ya da marjinalleşeceksin dedi. Bu da muhalif İslamcı bazı gençleri İŞİD vb. örgütlere yönlendirdi.” “IŞİD’in genç dimağlara düşürdüğü şüphelere akademi hala cevap veremedi.”

RÖPORTAJ | Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara: “İran; Bağdat, Şam, Beyrut ve Sanaa gibi dört başkenti yönetiyor”

Marmara Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Bülent Şahin Erdeğer’e anlattı: “Hamaney’in danışmanı bizim başkentimiz Tahran ama Arap dünyasının dört büyük başkentini yönetiyoruz diyor. Bu doğru. Arap dünyasının dört büyük başkenti, Osmanlı’nın 100 sene önceki dört başkenti Bağdat, Şam, Beyrut ve Sanaa artık İran’ın elindedir. İran bölgeye oturmuş durumdadır. Kasım Süleymaniye bunun mimarıdır. Kendisini, mezhebine, İran siyasetine adamış adanmış bir adam.”

RÖPORTAJ | Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara: “Arap Baharı’ndan önce Yemen’de şimdiki gibi bir mezhep ayrılığı yoktu; şimdi ise camiler ayrıldı, aileler bozuldu…”

Marmara Ünivesitesi İlahiyat Fakültesi’nden Prof. Dr. Mehmet Ali Büyükkara, Bülent Şahin Erdeğer’e Yemen’i ve Zeydiliği anlattı: “Biz mezhep uzmanları bir yerde mezhepsel çatışma olup olmadığını iki basit konu üzerinden anlarız. Birincisi birbirlerine kız alıp veriyorlar mı, ikincisi de cami ve mescidleri ayrı mı? 2010’da, Arap Baharı'ndan önce Yemen’e gittiğimde bunu görmedim. Zeydi imamın arkasında Şafiler ve Sünniler saf tutmuştu. Birbirleri ile aile kuruyorlardı. Ama şimdi bunların hiçbiri kalmadı. Camiler ayrıldı, aileler bozuldu..."