Pelikanlara ‘kamu yararına dernek’ statüsü

Berat Albayrak’ın ani istifa kararıyla akıbetinin ne olacağı konuşulan Pelikan grubunun resmi derneği Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne Cumhurbaşkanlığı kararıyla kamu yararına dernek statüsü verildi. Dernek, haberi sosyal medya hesabından duyurdu: “Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Kamuoyunda Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlıktan istifasına yol açan “Pelikan Bildirisi” ile tanınan ve faaliyetlerini istifa eden Berat Albayrak’ın desteğiyle yürüttüğü iddia edilen Boğaziçi Küresel İlişkiler Derneği’ne ‘kamu yararına dernek’ statüsü verildi.

Kuzguncuk’taki bir yalıda faaliyetlerini sürdüren dernek, kararı sosyal medya hesabından kutladı:

“5. yılımıza ‘Kamu Yararına Dernek’ statüsü kazanarak girdik. Ülkemiz için çalışmaya ve Türkiye’ye hizmet etmeye devam edeceğiz.”

Macintosh HD:Users:yildirayogur:Desktop:Ekran Resmi 2020-11-21 11.25.02.png
Kurucuları arasında işadamı Can Paker, Sabah yazarı Hilal Kaplan ve eşi Süheyb Öğüt’ün de olduğu derneğin Kuzguncuk’taki yalısında düzenlenen bir toplantıda Cumhurbaşkanı başdanışmanlarından Mehmet Uçum konuşurken.

“Kamu yararına dernek” statüsü almak ne anlama geliyor?

Eski sistemde Bakanlar Kurulu, yeni sistemde Cumhurbaşkanı kararı ile derneklere “kamu yararına dernek” statüsü verilebiliyor.

Bu statü sayesinde söz konusu dernekler, birçok vergiden muaf oluyor. Bir derneğin kamu yararına çalışan dernek sayılabilmesi için en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve faaliyetlerinin topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şartı koşuluyor.

Dernekler Yönetmeliği’nin 49. maddesinin ‘c’ fıkrasına göre ise bu statüyü alabilmek için derneklerin “Amacı ve gerçekleştirdiği faaliyetlerin, üyelerinin dışında yerel, ulusal ve uluslararası düzeyde toplumun ihtiyaç ve sorunlarına yönelik çözümler üretecek ve toplumsal gelişmeye katkı sağlayacak nitelikte olması” gerekiyor.

Ne tür vergi kolaylıkları sağlanıyor?

Kamu yararına çalışan dernekler statüsüne girmeyi başaran STK’lar için şu kolaylıklar sağlanıyor:

– KDV istisnası (Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 17. maddesine göre, kamuya yararlı sayılan derneklerce yapılan Kültür ve Eğitim hizmetleri ile Sosyal Amaçlı mal ve hizmet teslim ve ifaları KDV’de istisnadır).

– Veraset ve intikal vergisi muafiyeti (Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu’nun 3. maddesinin (b) fıkrasında belirtilen kamu yararı için ilim, araştırma, kültür, sanat, sağlık, eğitim, din, hayır, imar, spor gibi amaçları gerçekleştirmek için kurulan derneklere bu nitelikleri devam ettiği sürece yapılacak bağış ve yardımlar veraset ve intikal vergisinden muaftır).

– Emlak vergisi muafiyeti (Emlak Vergisi Kanunu’nun 4/e ve 14/c maddeleri gereğince kiraya verilmemeleri ve Kurumlar Vergisi’ne tabi işletmelere ait olmamaları veya bunlara tahsis edilmiş bulunmamaları şartlarıyla, kamuya yararlı derneklere ait bina ve araziler emlak vergisinden daimi olarak muaf tutulmuştur).

– Damga vergisi muafiyeti (Damga Vergisi Kanunu’nun 9. maddesi ile damga vergisinden istisna edilen kağıtların belirtildiği Kanuna ekli (2) sayılı tablonun “V. Kurumlarla ilgili kağıtlar” başlıklı bölümünün 17 numaralı fıkrası uyarınca, genel menfaatlere yararlı dernekler, her türlü işlemlerinde düzenlenen ve damga vergisi kendileri tarafından ödenmesi gereken kağıtlar bakımından damga vergisinden muaftır).

Önceki İçerikArınç’ın en büyük hasleti: Mahalle linçini göze alabilmek
Sonraki İçerikArınç’ın uyarısına yargıdan iki tepki