Sosyal medya linçi ünlü ilahiyatçıyı istifa ettirdi: Yeter artık. Benden bu kadar!

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Karar gazetesi yazarı Prof. Dr. Mustafa Öztürk, kurumuna yazdığı dilekçe ile emekliliğini talep ettiğini duyurdu.

Tarihselci din görüşleriyle bilinen Prof. Öztürk, Instagram hesabından, emeklilik dilekçesini paylaştı; “Bugün itibariyle akademiye, akademisyenliğe ve ilahiyat alemine veda ediyorum. Artık yeter. Benden bu kadar” dedi.

Mustafa Öztürk’ün bir konuşmasından bir bölüm kesilerek sosyal medyaya servis edilmiş ve Öztürk aleyhine bir linç kampanyası başlatılmıştı.

Öztürk ne demek istemişti?

Öztürk,  videodaki konuşmasında vahyin Hz. Peygamber’e intikal şekli hakkında bin yıldır süren bir tartışmada, Sünni gelenekte ikincil olan bir görüşü savunuyordu.

Video daha önce de sosyal medyada gündeme gelmiş; Öztürk 14 Aralık 2018’de Karar Gazetesi’nde kaleme aldığı “Kur’an vahyinin inzal keyfiyetine dair görüş tercihim” başlıklı yazısında düşüncelerini açıklamıştı:

“Vahyin inzal keyfiyeti konusuna gelince, İslâmî kaynaklarda bu konuyla ilgili üç farklı görüş nakledilir. Geçmişte ve günümüzde hâkim kabul gören ilk görüş Kur’an vahyinin hem lafız hem mana olarak inzal edildiği yönündedir. Bizim tercih ettiğimiz ikinci görüş ise Zerkeşî ve Suyûtî gibi Sünnî âlimler tarafından ikinci sırada nakledilir. Buna göre Cebrail Kur’an vahyini özellikle salt manalar (mefhumlar) olarak indirmiş; Rasûlullah bu manaları bellemiş ve Arap dilinin ifade kalıplarına kendisi döküvermiştir. Bakara 2/97 ve Şuarâ 26/194. ayetlerde Kur’an’ın inzal edildiği mahal, Hz. Peygamber’in kalbi/idraki diye belirtilmiş; fakat vahyin lafzen mi yoksa manen mi nazil olduğu tasrih edilmemiştir. Bu bağlamda, Kur’an vahyinin mana/mefhum olarak inzal edildiği yönündeki görüşü benimsediğimizi bir kez daha belirtmeliyiz. Bu görüşle ilgili delillerimizden biri Şuarâ 26/196. ayetteki “ve-innehû lefî zübüri’l-evvelîn” ifadesi ile A’lâ 87/18. ayetteki “inne hâzâ lefi’s-suhufi’l-ûlâ” ifadesinde Kur’an’daki mesajların geçmiş peygamberlere gönderilen vahiylerde de mevcut olduğundan söz edilmesidir.”

https://www.karar.com/yazarlar/mustafa-ozturk/kuran-vahyinin-inzal-keyfiyetine-dair-gorus-tercihim-8675

Önceki İçerikTahminler doğru çıktı: İrfan Fidan Yargıtay’dan AYM’ye geçiyor!
Sonraki İçerik‘Sağlığın başındaki kişi Kürt ama Kürtçe tek salgın spotu yok’