Particiliği aşan bir muhalefet…

Geçiş sürecinin nasıl yönetileceği bir yana, güncel siyaset başlıkları hemen her gün muhalefeti zorluyor. Zorluklar ve zorunluluklar, muhalefet açısından birbirini dengeleyecek iki kritik konu. Zorluklar belli: 6 değişik siyasi gelenek, 6 değişik kültürel arka plan, 6 değişik sosyolojik yapı, ortak siyasetler belirleyerek iktidara aday olmaya çabalıyor.

6’lı masa, kötümserlere göre çoktan dağılıp gitmişti. Bu birlikteliğin Türkiye için bir zorunluluk olduğunu anlamayanların, hâlâ kötümser yorumlara devam ettiğini görebiliyoruz. Gerçeklere bakarsak: Bugün 6’lı masa etrafında toplanan liderler, bunun bir toplumsal talep olduğunu giderek daha fazla hissediyorlar. Bir tercihin sınırındayız. Toplumlar, aydınlar gibi soyut ideallerle hareket etmezler.

Onları, çıkarlar, gelecek kaygıları, huzur kaygıları yönlendirir. İktidarlar bu açılardan umut veriyor mu, gelecek vaat ediyor mu, ona bakarlar. Ali Babacan dün Büyükada’daydı. Ona 6’lı masa konusunda çok soru sorduk. Birliğin üç temel meselesi var dedi: “Yönetim biçimi, devletin yeniden inşa edilmesi ve güncel siyaset”.

Ortak bir cumhurbaşkanı adayı gösterilir, ülkenin hangi sistemle yönetileceği ortaya konur kurallara bağlanırsa -ki bu çalışmalar yapılıyor- ortak aday ne yapacağını, ne söyleyeceğini bilir. Devletin yeniden inşa edilmesi mümkün. Öncelikle yapılacak işler sıralanıyor. Kritik sorun güncel siyaset. Ortak Cumhurbaşkanı adayı, kritik siyasi konularda nasıl hareket edecek? Diyelim ki Suriye’ye operasyon meselesi gündeme geldi. Biliyoruz ki, 6’lı masa etrafında oturanlardan bazıları operasyona açıktan ve tereddütsüz “evet” diyebilir.

Bazıları şüphe içinde, bazıları da tamamen karşı olabilir… Peki ne yapılacak? Ali Babacan bu konuya “Bunun için belki de ön almak gerekir” cevabını verdi. Suriye’ye operasyon meselesinde yayınladıkları ortak bildiride, operasyona karşı olmadıklarını ancak bu operasyonun iç politikaya yönelik bir hesapla planlandığından endişe duyduklarını hatırlattı. Sonuç olarak güncel siyaset 6’lı masayı zorlayacak.

Geçiş sürecinin nasıl yönetileceği bir yana, güncel siyaset başlıkları hemen her gün muhalefeti zorluyor. Zorluklar ve zorunluluklar, muhalefet açısından birbirini dengeleyecek iki kritik konu. Zorluklar belli: 6 değişik siyasi gelenek, 6 değişik kültürel arka plan, 6 değişik sosyolojik yapı, ortak siyasetler belirleyerek iktidara aday olmaya çabalıyor.

Yukarıdan bakınca, Türkiye’deki siyaset geleneğini düşününce, liderlerin işinin ne kadar zor olduğunu görebiliyoruz. Zorunluluklar açısından bakıldığında, toplum muhalefetin, birlikte hareket etmesini istiyor. Yaşama koşulları kötüleşen, gelecek endişesi hızla artan seçmen, muhalefetin ancak birleşerek yeni bir seçenek oluşturabileceğini görüyor. Muhalif siyasetçilerin, özverili davranmalarını arzuluyor.