“Bu bir ilandır”

Milliyet Gazetesi, Uygur Özerk Bölgesi ile ilgili haber formatında tam sayfa ilan yayınladı. Çin’in Uygur bölgesinde “terörle mücadele ve radikalizmi önleme”deki ‘başarıları’nın anlatıldığı sayfanın ilan olduğu, ancak dikkatli bakıldığında sağ alt köşede görülebilen küçük bir “Bu bir ilandır” ibaresiyle anlaşılıyor.

Bugünkü (13 Eylül) Milliyet’in 11.sayfasının tamamı “Çin Xinjiang: Etnik Eşitlik Politikasının Tanığı ve Yararlananı” başlığıyla tek bir içeriğe ayrıldı.

Çin’in Xinjiang dediği Uygur Özerk Bölgesi’yle ilgili anlatımlar yapılan sayfada “Xinjiang’da halkın can güvenliği ve özgürlük hakları tam olarak korunmaktadır” alt başlığıyla sunulan kısımda dikkat çekici ifadeler yer alıyor:

“Çin hükümeti yasalar uyarınca tüm şiddet ve terör faaliyetleri ile radikalizm faaliyetlerine en ağır şekilde darbeler indirirken topluma hukuki bilgiler hakkında farkındalık kazandırmakta ve önleyici terörle mücadele tedbirleriyle de terör ve radikalizmin vatandaşların insan haklarını ihlal etmesinin ve kamu güvenliğine zarar vermesinin büyük ölçüde önüne geçmektedir. 2016 yılı sonundan itibaren, Xinjiang’da üst üste dört senedir herhangi bir şiddet ve terör olayı yaşanmamakta, toplumsal asayişi durumu belirgin bir şekilde iyileşmekte, insanlar huzur ve mutluluk içinde yaşamlarını sürdürmektedir. Xinjiang’da alınan önlemler, uluslararası terörle mücadele ve radikalizmi önleme çabaları için de önemli katkılar ve değerli tecrübeler sunmuştur.”

 Metnin geri kalan kısmında da şu alt başlıklar yer alıyor:

“Xinjiang’da halkın can güvenliği ve özgürlük hakları tam olarak korunmaktadır”

“Xinjiang’da halk hukuk çerçevesinde siyasi haklara sahiptir”

“Xinjiang’da halk ekonomik haklara eşit biçimde sahiptir”

“Xinjiang’da halk tüm yönleriyle toplumsal haklara sahiptir”

“Xinjiang’da halkın dini inanç özgürlüğü hakkı etkili bir şekilde korunmaktadır”

“Xinjiang’da halkın kültür ve eğitim hakları hukuk çerçevesinde korunmaktadır”

Kamplarda bulunmuş 3 yeni tanık konuştu

Öte yandan 2016 sonrası döneme ilişkin soykırım iddialarını inceleyen Londra’daki özel mahkeme Uygur Mahkemesi’nin ikinci tur duruşmaları bugün son bulacak. Dünkü duruşmada, Çin’in eğitim merkezi dediği kamplarda bulunmuş olan 3 yeni tanık dinlendi.

Gazetelerde haber formatıyla yayımlanan Çin ilanları daha önce de gündeme gelmişti.