‘Yaşasın Marksizm-Leninizm-Mao Zedong-Şi Cinping Düşüncesi!’

Devlet Başkanı Şi Cinping'in siyasi ideolojisi Çin okullarında ulusal müfredatta yer alacak. BBC'nin Çin Milli Eğitim Bakanlığının açıklamasına dayandırdığı haberine göre, yeni eğitim öğretim programında yer alacak "Şi Cinping düşüncesi" gençler arasında Marksizmin güçlenmesine yardımcı olacak.

Çin’de müfredata eklenmesine karar verilen “Şi Cinping düşüncesi” programı ilkokuldan üniversiteye kadar uygulanacak.

Bakanlık, programla sosyalizmin takipçilerini ahlaki, entelektüel ve estetik temelle yetiştirmeyi hedeflediğini açıkladı. Program ayrıca emek ve ulusal güvenlik eğitimini içeriyor.

Devlet medya kuruluşu Global Times’a göre, program çerçevesinde ilkokullarda ülke, Çin Komünist Partisi ve sosyalizm sevgisinin geliştirilmesi, ortaokullarda öğrencilerin temel siyasi görüşler oluşturması ve üniversitelerde de teorik düşüncenin yerleşmesine daha fazla vurgu yapılacak.

Çin’in en üst organı Çin Komünist Partisi Büyük Kongresi 2018’de “Şi Cinping düşüncesi”nin anayasaya alınmasına karar vermişti.  

‘Marksizm-Leninizm’e son ilave

Marksizm, Bolşeviklerin Rusya’da iktidara yürüdüğü yıllarda ve sonrasında, sonuna ‘Leninizm’ eki takılarak kullanıldı. Çin Komünist Partisi ile Sovyetler Birliği Komünist Partisi’nin arasının açılmasından sonra, Sovyetler Birliği ile Çin arasındaki “güçlü ideolojik farklılıkları” vurgulamak üzere, ifade ‘Marksizm-Leninizm-Mao Zedong Düşüncesi”ne dönüştürüldü.

Çin’in, 1970’lerin ortalarında ‘Marksizm-Leninizm-Mao Zedong Düşüncesi”nden saptığını düşünen Arnavutluk yanlısı komünistler bir ara ‘Marksizm-Leninizm-Mao Zedong-Enver Hoca Düşüncesi”ni önerdiler ama bu ifade etkili olmadı.

Çin’de şimdilik sadece ‘Şi Cinping Düşüncesi” olarak geçen ibare bir süre sonra ‘Marksizm-Leninizm-Mao Zedong-Şi Cinping Düşüncesi’ne evrilebilir.