Divanenin şarkısı

 

Marangoz kestane ağacını sever,

Ama buna aşk diyemeyiz;

Çalgıcı çalgısını, yontucu

Yontacağı taşı sever,

Ama buna aşk diyemeyiz;

 

Marangozun, ağacını,

Çalgıcının çalgısını,

Yontucunun da yonttuğu taşı

Sevdiği gibi bizi seviyor,

Bizi gözetiyorsun, güzel Allah’ım!

 

Ama biz, ama biz, bağışla, bazen

Marangozun, ağacını sevdiği gibi değil,

Ağacın, kendi yaprağını, çiçeğini,

Meyvesini ve meyve kurdunu

Sevdiği gibi sevilmek istiyoruz!

 

Ama biz, ama biz, bağışla, bazen

Çalgıcının, çalgısını sevdiği gibi değil,

Çalgının kendi yayını, tellerini

Kendi tınısını, yangısını, yankısını

Sevdiği gibi sevilmek istiyoruz!

 

Ama biz, ama biz, bağışla, bazen

Yontucunun, taşı sevdiği gibi değil,

Taşın kendi sertliğini, serinliğini,

Kendi sessizliğini sevdiği gibi

Sevilmek istiyoruz, Allah’ım!

 

15 Ağustos 2005

‘Alçak Sesle Ve Divanece’