Dolup taşmalar

 

hayat güzel, ama kısa,

hayat uzun, ama çorak.

başka hayatlara sokul öyleyse,

onları anlamaya çalış,

onları hissetmeye çalış!

 

bunu yap, bütün hayatlar senin!

bir tek ömür içinde binlercesi…

kralın hayatı, çobanın hayatı,

kurtlarınki, kuzularınki,

taşlarınki, kuşlarınki…

 

gemileri öğren,

yelkenlisini, buharlısını;

kaptanları, tayfaları, süvarileri;

kıyıları, denizleri, deniz diplerini,

batık gemileri, kayıp gemicileri…

 

hayat güzel, ama kısa,

hayat uzun, ama çorak!

oku öyleyse, oku ve başka hayatları ekle

başka hikâyeleri kendininkine,

şerh gibi, değilse, dipnotlar gibi,

 

böylece uzat onu, uzat sonsuza kadar,

dalga dalga düşlerle, gerçeklerle

ve katman katman kaderlerle

 

doldur onu, doyur ve çeşitlendir,

seninle doyurmadan ölüm

karınlarını kurtların, böceklerin.

 

22 Temmuz 2008

‘Varlığın Dilleri’  Kitabı