Ana SayfaYazarlarKötü şiirle gizli sanatlar

Kötü şiirle gizli sanatlar

 

kendini olduğundan daha akıllı,

daha bilgili, daha donanımlı

         gösterme sanatı,

kendini olduğundan daha zeki,

daha deneyimli, daha derinlikli

         gösterme sanatı,

 

kendini bilginin, hikmetin

ve sanatın yedinci gök-katında

         gösterme sanatı;

 

aptallığını saklama sanatı,

açgözlülüğünü gizleme sanatı,

ihtiraslarını gizleme sanatı,

hakettiğinden fazla

         saygı uyandırma sanatı,

hakettiğinden fazla

         sevgi uyandırma sanatı,

 

kendini sevimli gösterme sanatı,

gizemli gösterme sanatı,

yükünü başkalarına taşıtma sanatı,

müşteride iştah uyandırma sanatı.

çok satma sanatı, yok satma sanatı,

kendini pahalıya okutma sanatı,

 

sözüne, kişiliğine, ehliyetine

         güvenilir görünme sanatı,

erdemli görünme sanatı,

tokgözlü görünme sanatı,

alçakgönüllü görünme sanatı,

içtenlikli görünme sanatı.

duyarlıklı görünme sanatı,

özverili bilinme sanatı.

 

sonradan bulma zevksizliğini

markalı giysilerle örtme sanatı,

taşralı komplekslerini

pahalı giysilerle,

pahalı bineklerle,

pahalı otellerle, pahalı

         gecelerle bastırma sanatı.

 

kitaplarla, çiçeklerle, şarkılarla

         içlidışlı görünme sanatı,

güzelliğin, derinliğin,

saflığın, sadeliğin peşinde

         görünme sanatı,

 

ve bütün bunlarla, bunlarla, bunlarla

ölüm endişesini yatıştırma sanatı,

ölümü bilmezlikten, görmezlikten,

         aymazlıktan gelme sanatı,

 

küçük kafalara, yufka bağırlara

küçük zamanlara, küçük romanlara

ve tabutlara ve mezarlara

         sığmaz görünme sanatı…

 

28 Şubat 2015

- Advertisment -