Sınırları kaldırmak

 

acının sınırları var mı, yok!

yoksulluğun sınırları var mı, yok!

kötülüğün sınırları,

haksızlığın sınırları

var mı, yok!

şiddetin, vahşetin sınırları?

ölümün sınırları,

evet, ölümün sınırları

var mı, yok, var mı, yok,

yok, yok, yok!

 

ya merhametin sınırları, peki?

ya muhabbetin sınırları?

vicdanın, insafın,

adaletin sınırları?

vefanın, dostluğun sınırları?

erdemin sınırları, içtenliğin sınırları?

var mı, yok! var mı, yok!

yok, yok, yok!

 

peki, ya varlığın sınırları?

peki, ya hayatın sınırları,

insanın sınırları, sanatın sınırları?

bilginin ve hikmetin sınırları?

aşkın sınırları, peki?                         

 

kırk kanatlı aşkın sınırları,

deniz aşırı aşkın sınırları,

ölüm aşırı aşkın sınırları

var mı, yok! var mı, yok!

yok, yok, yok!

 

o zaman, vatanın da sınırları yok,

vatanın da, yarenler!

milletin de sınırları yok!

 

çünkü göğün sınırları yok!

çünkü gönlün sınırları yok!

çünkü göğü de, gönlü de

böyle geniş, böyle derin,

böyle aşkın ve içkin yapanın,

             yaratanın,

ince ince süsleyip bezetenin

            sınırları yok,

duvarları yok, hendekleri yok,

           siperleri yok!

 

 

18 Şubat 2015