Ana SayfaYazarlarYahudi Soykırımı Failleri Üzerine Görüşler-1

Yahudi Soykırımı [Holokost] Failleri Üzerine Görüşler-1

Yahudi soykırımının nasıl vuku bulduğunun ve bu soykırımı gerçekleştiren aktörleri harekete geçiren saiklerin incelenmesi etraflıca ele alınması gereken bir konudur. İlk elden altı çizilmesi gereken husus, Holokost’dan sorumlu olan kişilerin motivasyonlarını ortaya çıkarmanın oldukça zor bir iş olduğudur. Avrupa Yahudilerinin kıyımından sorumlu tutulan kişiler arasında en önemli grubu oluşturmalarına rağmen, soykırımı uygulayan kişiler Holokost literatüründe detaylı bir şekilde araştırılmamışlardır.

 

Holokost ile ilgili mevcut muazzam literatür, şaşırtıcı bir şekilde tam da söz konusu soykırımın infazcıları haline gelen insanlar hakkında çok az bilgi içermektedir. Bu kişileri harekete geçiren faktörler bir yana bırakılsa bile; onların kimlikleri, gerçekleştirdikleri eylemlerin detayları, bu fiillerin çoğunun hayata geçirildiği koşullar hakkında pek de fazla bilgi bulunmamaktadır.

 

Şüphesiz ki, Yahudi Soykırımı’nın uygulanışını kavramak ve anlamaya çalışmak için Almanların Yahudileri yok etme dürtüsünün ve bu eylemin altında yatan motivasyonların açıklanması üzerine yoğunlaşmak gerekmektedir. Bunun için de, Yahudi Soykırımı’nı gerçekleştirenlerin kimliklerinin deşilmesi elzemdir.

 

Bu yazı dizisinde tek bir soru hakkında bazı düşünceleri ortaya koymaya çalışacağım. Bu soru şudur: “Yahudi Soykırımı’nı gerçekleştiren kişileri Yahudileri yok etmeye zorlayan neydi?” Bu soruya cevap aramak için, Holokost’un failleri üzerine literatürde önemli yeri olan sırasıyla Christopher R. Browning tarafından kaleme alınan Ordinary Men: Reserve Police Battalion 101 and the Final Solution in Poland; Daniel J. Goldhagen tarafından kaleme alınan Hitler’s Willing Executioners: Ordinary Germans and the Holocaust, ve Edward B. Westermann tarafından kaleme alınan Hitler’s Police Battalion: Enforcing Racial War in the East olmak üzere üç ana metne odaklanacağım.

 

Bu eserlerin her biri, İkinci Dünya Savaşı’nda Nazi Almanyası Silahlı Kuvvetlerine [Wehrmacht] mensup Yedek Polis Taburu 101’de (RPB 101) görev alan ve soykırımı bizzat hayata geçiren sıradan insanların gerekçelerini, eylemlerini ve düşünme biçimlerini ele almaktadır.

 

Bu yazı dizinde, aynı zamanda söz konusu üç değerli Holokost tarihçisi tarafından öne sürülen argümanları masaya yatırıp değerlendirerek, bu üç farklı bakış açısının soykırım faillerinin davranışlarını kavramamıza ve açıklamamıza yaptığı katkıları incelemeye gayret edeceğim.

 

Temennim, böyle bir çabanın Ermenilerin kitlesel olarak katledilmesi kararını alan ve bu soykırımda yer almış failleri harekete geçiren faktörleri ortaya koymak adına yapılacak olan çalışmalara ve karşılaştırmalı tarih perspektiflerine kapı aralamasıdır. Zira, Ermeni soykırımını hayata geçiren tarihsel aktörlerin ne tür nedenler, motivasyonlar, ve dürtülerle Ermenileri katlettiklerine ilişkin kapsamlı bir çalışmadan ve bunun üzerine yapılan bir tartışmadan yoksunuz.

 

Bu minvalde, Holokost’un failleri özelinde yapılan geniş çaplı tarih okumalarının ve izah denemelerinin Ermeni Soykırımı’na iştirak eden faillerin zihin yapılarının kavranabilmesi bakımından bize önemli ipuçları verebileceğini düşünüyorum.

 

- Advertisment -
Önceki İçerik
Sonraki İçerik